Системи за дистанционно управление в електрическите уредби - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Лекция Формування і розвиток освітнього простору 1 165.42kb.
Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся дистанционно... 4 774.49kb.
Инженерная психология 1 115.76kb.
Перечень программ (специализаций), реализуемых дистанционно 1 155.19kb.
Выпускная работа бакалавра по теме: Расчет параметров режимов и оборудования... 4 808.86kb.
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни 9 1101.59kb.
Программа по дисциплине утверждено 1 208.4kb.
Управление затратами и контроллинг обучение в Санкт-Петербурге 1 88.21kb.
Курс лекций по дисциплине «корпоративное управление» тема введение... 6 1112.21kb.
Управление производительностью в организациях полиграфической деятельности 2 396.51kb.
Транспортный комплекс региона: системно-стратегическое управление 2 464.71kb.
Комплексный анализ текста публицистического стиля 1 113.23kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Системи за дистанционно управление в електрическите уредби - страница №5/5


13.Тестов хардуер за SCADA системата.
Тестовия хардуер 4х4IO притежава 4 дискретни входа (12V DC) и четири релейни изхода.Чрез релейните изходи на интерфейса могат да бъдат контролирани(включвани и изключвани) други електрически апарати.

Чрез дискретните входове се осъществява обратна връзка(сигнал от дадено съоръжение).


В процеса на разработка на софтуера за SCADA системата е необходимо физическото наблюдение на променливите в matplc,както в паметта чрез програмния инструмент mattest така и чрез използването на тестовия хардуер 4x4IO,който е приложен към дипломната работа ,а принципната схема на същия е показана на чертеж 1.
13.1 Устройство и принцип на работа на тестовия хардуер 4х4IO.
13.1.1 Устройство на тестовият хардуер.
Състои се от следните елементи:


 • 8 броя релета тип RAS-12-15.
 • 8 броя диоди тип 1N4004.
 • 4 броя транзистори NPN тип BC547.
 • Стабилизатор на напрежение LM7812.
 • Токоизправител W04M.
 • Трансформатор ANG 220V/15v 100mA 1,5VA.
 • Клеморед 2 броя по осемнадесет клеми.
 • Кутия за монтаж върху DIN шина .
 • Кабел за връзка с PC 25 пина с конектори SUB-D 25.
 • Стандартна платка за монтаж на елементите.

Таблица със списък на елементите за 4х4IO.


Елемент

Kоличество

1

R1,R2,R3,R4 1.5k ohm

4

2

R5,R6,R7,R8 15k ohm

4

3

D 1N4004

8

4

D9,D10,D11,D12 1N4004

4

5

Q1,Q2,Q3,Q4 BC338 или BC547

4

6

Реле RAS-12-15A

8

7

DB 25 -пин конектор + кабел

1

8

Клеми TS-502-3P

12

9

IC1-LM7812T

1

10

Печатна платка - универсална

1

11

Кутия BE4969101052

1

12

Трансформатор ANG 1.5VA/1.5W

1


13.1.2 Принцип на работа на интерфейса 4x4IO.
На чертеж №1 е показана принципната схема на интерфейса.

Захранването на интерфейса 4х4IO се осъществява чрез трансформа-тор 220V/15V. След трансформатора е присъединен токоизправитля WO4M и стабилизатора на напрежение LM7812,след който се получават стабилизирани 12V постоянно напрежение за захранване на схемата.
Таблица с описание на клемите на 4x4IO.


Клеми №

Описание

Бележка

1,2

Нормално отворен контакт от реле К1

220V/10A

5

LPT - пин 2 контрол на релето К1

0-5V LS TTL

6

LPT - пин 3 контрол на релето К2

0-5V LS TTL

3

LPT - пин 4 контрол на релето К3

0-5V LS TTL

4

LPT - пин 5 контрол на релето К4

0-5V LS TTL

7

LPT - пин 24,25 GND

-

8

LPT - пин 13 вход

0-5V LS TTL

9

LPT - пин 12 вход

0-5V LS TTL

10

LPT - пин 11 вход

0-5V LS TTL

11

LPT - пин 10 вход

0-5V LS TTL

13

12V

-

15

Дискретен вход К5

DC12V

16

Дискретен вход К6

DC12V

17

Дискретен вход К7

DC12V

18

Дискретен вход К8

DC12V

19 ,20

Нормално затворен контакт от К2

220V/10A

20 ,21

Нормално отворен контакт от реле К2

220V/10A

22 ,23

Нормално затворен контакт от К3

220V/10A

23 ,24

Нормално отворен контакт от К3

220V/10A

25 ,26

Нормално затворен контакт от К4

220V/10A

26 ,27

Нормално отворен контакт от К4

220V/10A

35 ,36

Захранване

220V~


Контрол на релета от К1 – К4 :
При „подаване” на логическа единица (5V) между клема №5 и клема №7 транзисторът Q1 се отпушва и протича ток през бобината на релето К1.Релето К1 затваря своя нормално отворен контакт,т.е. между клеми 1 и 2 съществува верига.
При „отпадане” на логическата единица ,т.е. преминаване в състояние (0) ,транзисторът Q1 е запушен и през бобината на релето К1 не протича ток,а контактът на К1 е отворен.
Принципът на управление на останалите релета от схемата(К2,К3,К4) е същият ,с тази разлика ,че те притежават ,както нормално отворени контакти ,така и нормално затворени контакти.

Сигнализация :
Релетата от К5 до К8 са за сигнализация като от едната им страна са присъединени към GND, a другите им краища са присъединени към клемите 15 до 18.
За осъществяване на сигнализация от дадено съоръжение или електрически апарат е необходимо +12V от клема №13 да се присъедини към НО контакт от дадено съоръжение и другия край на НО контакта от даденото съоръжение се присъединява към клема №15 .

При затваряне на НО контакта от даденото съоръжение през бобината на релето К5 протича ток и НО контакта на К5 се затваря като по този начин GND се присъединява към пин 10 от LPT, като пин10 от “1” става”0”(Входовете на LPT инвертирани).


На чертеж №2 е показана примерна принципна схема за присъединяване на интерфейса към два контактора.

14.Сигурност и права за достъп до базата данни.
Дефинирани са две нива на достъп до базата от данни както следва:


 • Ниво Диспечер
 • Ниво Администратор

14.1 Ниво Диспечер:
 • За да разгледа събитията от таблицата на БД,за всеки диспечер предварително е създадено потребителско име и парола за достъп до БД.
 • След проверка на потребителското име и паролата диспечера получава достъп до базата от данни

14.1.1 Права на диспечера за работа с базата от данни.
 • Разглежда таблици
 • Търси в таблици
 • Отпечатва произволен раздел от таблица или цяла таблица

14.2 Ниво Администратор


Оторизацията на администратора до сървъра с БД става също чрез потребителско име и парола , които са предварително създадени.
14.2.1 Права на администратора за работа с базата от данни.


 • Разглежда таблици
 • Създава потребителски имена и пароли за диспечерите
 • Създава нови таблици
 • Търсене в БД
 • Рестартиране на сървъра с БД
 • Изтриване/редактиране на потребителски имена пароли


ІV. Изводи и препоръки

Системите за автоматизирано управление на електрически централи и подстанции все повече навлизат в електроенергетиката и изместват класическите системи за дистанционно управление.


SCADA системите се развиват и усъвършенстват с изключително бързи темпове. Това се налага от непрекъснато нарастващите изисквания към управлението и контрола на електрически централи, подстанции снабдителни системи за електричество, газ, вода и топлофикация.
Системите за автоматизирано управление се отличават с:

 • Висока степен на интегриране към вече съществуващите системи;

 • Съхраняване, обработване, класифициране и визуализиране на голямо количество база данни в реално време;

 • Съвременна диагностика, чрез която SCADA системите постигат оптимална поддръжка и експлоатация на съоръженията;

 • Значително намаляване на работните разходи и разходите за монтаж, окабеляване и поддръжка.

Всички тези предимства начело с факта,че чрез SCADA системите напълно се елиминира субективният човешки фактор правят системите за автоматизирано управление предпочитани и силно конкурентноспособни спрямо класическите системи за дистанционно управление.


Най-големият в момента ,но не и непреодолим недостатък на SCADA системите е, че все още в България няма достатъчно наличен персонал, който да е обучен и квалифициран за работа с тези нови технологии.
Списък на използваните съкращения

SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition(Система за контрол,

визуализация и събиране на данни).
GUI - Graphic User Interface(Графичен потребителски интерфейс).
SQL – Structured querry language(Език за бази от данни).
Linux – Операционна система Линукс.
XML – extendible markup language(програмен език).
Wan – Wide area network(мрежа с по-голям периметър от LAN).
LAN – Local Area Network(Локална мрежа).
PLC – Програмируем логически контролер.
UPS – Непрекъсваемо токозахранващо устройство.
OS – Операционна система.
HMI – human - machine interface (интерфейс човек-машина)
AВР – автоматично включване на резервата
АЕЦ – атомна електрическа централа
АПВ – автоматично повторно включване
АРВ – автоматично регулиране на възбуждането
АРН – автоматично регулиране на напрежението
АЧР – автоматично честотно разтоварване
ДЗШ – диференциална защита на шините
ЕО – енергийни обекти
ЗРУ – закрита разпределителна уредба
КК – комуникационен контролер
КРУ – крайна разпределителна уредба
к.с. – късо съединение
ЛК – локални контролери
ЛУ – локални устройства
ОРУ – открита разпределителна уредба
ОС – операторска станция
САП – система за автоматизация на подстанция
СК – специализарани контролери
СН – средно напрежение
ТЕЦ – термична електрическа централа
ЦДП – централен диспечърски пункт
ЦРЗАТ – цифрови устройства за релейна защита, автоматика и телемеханика
ЦУ – централни устройства

Списък на използваната литература


 1. Доц.к.т.инж. Димитър Иванов Хинков, София – 1990 – “Дистанционно управление на електрически централи”

2. Материали от интернет:

  • Simens – www.sicam.de

www.ev.siemens.de


  • ABB – www.abb.com/ substationautomation
  • GE – www.gepower.com
  • Rocon - http://www.rocon-bg.com/mainb.htm
  • Comicon - http://www.comicon.bg/htmls_eng/os.htm

http://www.comicon.bg/htmls_eng/os2.htm

http://www.comicon.bg/htmls_bg/firealarm.htm

  • Matplc – http://mat.sf.net

<< предыдущая страница  Если не считать опыта по обмену опытом, то другого опыта у него не было. Цаль Меламед
ещё >>