Системи за дистанционно управление в електрическите уредби - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Лекция Формування і розвиток освітнього простору 1 165.42kb.
Учебно-методический комплекс для студентов обучающихся дистанционно... 4 774.49kb.
Инженерная психология 1 115.76kb.
Перечень программ (специализаций), реализуемых дистанционно 1 155.19kb.
Выпускная работа бакалавра по теме: Расчет параметров режимов и оборудования... 4 808.86kb.
Методичні вказівки і індивідуальні завдання до вивчення дисципліни 9 1101.59kb.
Программа по дисциплине утверждено 1 208.4kb.
Управление затратами и контроллинг обучение в Санкт-Петербурге 1 88.21kb.
Курс лекций по дисциплине «корпоративное управление» тема введение... 6 1112.21kb.
Управление производительностью в организациях полиграфической деятельности 2 396.51kb.
Транспортный комплекс региона: системно-стратегическое управление 2 464.71kb.
Комплексный анализ текста публицистического стиля 1 113.23kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Системи за дистанционно управление в електрическите уредби - страница №2/5


SMS 510 Substation Monitoring
The SMS 510 Substation Monitoring представлява система за цялостно наблюдение на подстанция, която дава съществена информация за електрическата трансмисия и процеса на разпространение. Тази информация се състои от всички измерени и сметнати данни, като показания, настройка и налична диагностична информация от АВВ защитата и контролните терминали.

SMS 510 е нов продукт за наблюдаване на подстанция, който позволява на потребителите да конфигурират цялата система лично. SMS 510 се създава по поръчка така, че да удовлетворява всички специфични изисквания на клиента. SMS 510 е замислена така ,че да се възползва от преимуществата на Windows технологията - при наличие на добре структурирана навигация и лесно използваеми средства.

SMS 510 поддържа асортиментта от продуктите на ABB със SPA или LON комуникация. Този обхват може лесно да бъде разширен чрез самостоятелен портативен компютър към голяма система за наблюдаване на подстанция, и чрез постепенно модернизиране до пълноправна система за автоматизация на подстанция. SMS 510 също е напълно съвместим със самостоятелните пакети CAP 501 и CAP 505 .

SMS 510 може да бъде използванa както локално в подстанцията, така и дистатанционно през модем. Използвайки обществена телефонна мрежа или стандартната мрежа TCP/IP за далечнo ползване, SMS 510 ви предоставя най-изгодният начин за реализиране на наблюдение на подстанция.

Системата за наблюдаване на подстанция SMS 510 е наследникът на доказаните пакети за наблюдаване на подстанция от SMS 010. За да осигурява по-ранна инвестиция, SMS 510 предоставя подсигуряване на напредналото и важно оборудване, чрез изходните приложения на

SMS 010.
Поддържани защити и контролни терминали:

 • Целият обхват на SPACOM;

 • Универсалните серии релета REJ/REU.

 • Интегрира защита и управление REF 541 / 543 / 545, REM 543 / 545 И REC 523;

 • Интегриращите защитни серии 500 и контролни терминали за приложения на трансмисията.

Главни отличителни черти на SМS 510:

 • Всички средства и документация са на едно CD;

 • Местна или далечна поддръжка на работно място;

 • Гъвкава дървовидна структура навигатор;

 • Автоматично или ръчно събиране на данните от регистраторите;

 • Възможност за гъвкаво управляване;

 • Поддържа време синхронизацията на защитата и терминали за управление;

 • Отлично средство за упълномощаване;

 • Многостранната интеграция на средствата за обработване на данните от смущенията дава възможност за избор;

 • Цялостно самонадзираваща се система с лесна диагностика;

 • Поддръжка чрез LON и SPA комуникации;

 • Автоматично набиране на подстанции;

 • Поддържа употребата на няколко езиka;

 • Подлежи на лесно обновяване при необходимост от поддържане на нови функции и продукти.


МicroSCADA за автоматизация на подстанции
Системата на АВВ за автоматизация на подстанция не само осигурява интелектуално управление, но това също така е една интелектуална инвестиция. Използвайки доказаната MicroSCADA технология, това технологично-основано решение интегрира местен и дистанционен контрол на подстанцията, води до спестявания в инженерството, експлоатацията и разходите за обуение.

Местното управление и наблюдение може да се осъществи през гъвкавата система. Освен това, управление може да е изпълнено едновременно и от център за дистанционен контрол. С MicroSCADA технологията можем да сменяме настройките на параметрите и имаме достъп до историята на събитието по всяко време. Информацията лесно може да се филтрира, и да се предава само съществената на оператора в реално време. Също така безопасността на персонала е обезпечена като операциите сe изваршват от отделна стая за управление.

Информацията в реално време за състоянието на мрежата и бързодействието на защитите, помагат за ефективното намаляване на времето на срив. С реално време на управление на процеса може значително да се подобри качеството на електрическата енергия не само по време на нормална работа, но също по време на поддръжката на подстанцията и при аварии.

Тази нова система пести от разходи за окабеляване и нуждата от добавяне на помощни релета е сведена до минимум. По-малкият хардуер също така допринася за намаляване на работните и експлоатационни разходи, докато намалението в пространството изискано за инсталирането на подстанцията съответно намалява времето за комуникация. Освен това, цялата нужна информация е под ръка при извършване на операциите локално.Функции на системата МicroSCADA:

 • Управление и наблюдение на първичния процес;

 • Време-маркиране на последователността на събитията и аварийно представяне на цялата информация;

 • Обширните станции HMI поддържат целият диапазон на АВВ от интелигентните електронни устройства за автоматизация на подстанцията;

 • Системен надзор и обзорно изобразяване на действието и статусът на цялата инсталирана система, също така и на защитните и управляващите устройства;

 • Настройка на параметрите на релейната защита, така че да оптимизират мрежата;

 • Записване на файловете с данните от смущенията от релейната защита, за да се подобри управлението на прекъсванията в електрозахранването и анализите на системата;

 • Контролиране на качеството на мощността, за да се подобри разпространението на енергията;

 • Съставя линейна диаграма с оцветяваща шина за показване на статуса на подстанцията;

 • Цялото местно HMI управление работи във всички IEDs;

 • Телефонна или директна връзка с офисът или контролният център;

 • Поддържа стандартни комуникационни протоколи;

 • Многостранен достъп до мобилни телефони (WAP, SMS, GPRS);

 • Възможна работа в интернет.


Особености на системата МicroSCADA:

 • Приспособима към специфичните изисквания на клиента;

 • Откритостта на системата се базира на използването на достъпен хардуер и операционна система;

 • Достъпен софтуер и база данни за трети лица(страни);

 • Лесна експлоатация;

 • Възможност за лесно разрастване на системата;

 • Високи експлоатационни качества и годност;

 • Допълнителна поддръжка за продукти на трета страна през OPC;

 • Навигация на лесен и удобен процес с общ вид и усещанe;

 • Многостранната езикова поддръжка включително специфичен операторски език и шрифтове.


MicroSCADA pro за управление на подстанция
Семейството на продуктта MicroSCADA Pro за контрол на подстанции има последователна концепция, която предоставя многочислени възможности за спестяване от инженерство, поддръжка и разходи за обучение.

Продуктите за управление на подстанции MicroSCADA поддържат разширен диапазон на протоколите за комуникация и други стандартни интерфейси. Това позволява лесно инсталиране в болшинството околни среди, както и високо ниво на интеграция с другите системи ,чрез IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104


Функции и особености на системата MicroSCADA Pro:

 • Управление и наблюдение на първичния процес;

 • Линейна диаграма с оцветяваща шина;

 • Записване на събитията и авариите;

 • Тенденции;

 • Блокиране на списъка;

 • Системен надзор;

 • Настройка на параметрите на релетата;

 • Записване на файловете с данните от смущенията;

 • Контролиране на качеството на мощността;

 • Kонцентрация на данни и групиране на сигнали;

 • GPS време синхронизация.

 • Многостранната езикова поддръжка включително операторски-специфичен език;

 • Високи експлоатационни качества и годност;

 • Далечни работни станции;

 • Приспособяване към специфичните изисквания на клиента: дисплей,управление на сигнала и др.;

 • Интегрирани директно включени конфигурационни инструменти;

 • Използва стандартен хардуер и Microsoft Windows операторски системи;

 • Поддържа следните протоколи: IEC 61850, IEC 60870-5-101, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104


GENERAL ELECTRIC
GE Substation Automation System

Нуждата от предоставне на бърза, точна и приоритизирана информация за енергийната система може да погълне значителна част от ресурсите на една компания, предизвиквайки способността и да остане конкурентна. Новата промишлена система на GE за автоматизация на подстанция , GE-SA, ще помогне да задоволи тези нужди, намалявайки работните разходи и тези за поддръжка, като така максимизират възвращаемостта на инвестиция.

GE-SA е идеалния избор за покриване на интегриращите потребности на една подстанцията, защото тази система ще:


 • Намали работните разходи на подстанцията, чрез групиране на интелигентни електронни устройства (IEDs), посредством връзки за комуникация, така те събират данни и чрез използването на съвременен софтуер се прилагат управляващи действия.

 • Осигури квалифицирани, отговорни данни в много пригоден формат, които помагат за бързо определяне причините за проблемите и оптимизиране на работните процедури, за да се постигне по-голяма ефективност.

 • Осигури пълна компонентна съвместимост през отворената система, стандартен архитектурен дизайн, и широко тествани софтуер, устройствата на сървера и на подстанцията. Следователно системата, ще продължи да се грижи за разходите и да носи ползите, от които ние се нуждаем и очакваме.

 • Намали системните експлоатационни разходи, подобрявайки времената за отговор.

GE-SA ситемата има следната архитектура:

Хардуер

Операторският интерфейс на системата GE-SA е прикрепен към компютъра на подстанцията . За критични приложения изискващи свръхизобилие, незадължителният резервен компютър е на разположение.В зависимост от изискванията, система може да съдържа от дузини до стотици IEDs, които са свързани чрез мрежа за комуникации на много нива,наблюдавана и контролирана от компютър на домакина. Тези IEDs типично включват: • Двигател, генератор и трансформаторни защитни релете;

 • Измервателни уреди за енергията и за качеството на мощността;

 • Ключ за регулиране на натоварването, регулатор на напрежението и управляващи кондензатори;

 • Програмируеми контролери;


Софтуер

Системният софтуер (PMCS) за контрол и управление на енергията работи на операционната система Microsoft Windows® NT и използува Wonderware InTouch™ или GE Fanuc's Cimplicity HMIs за да предоставя графично изобразяване на статуса на съоръженията на подстанцията и отклоненията, далечен контрол на устройствата, и автоматизирани отговори на системните състояния. Отворената архитектура на PMCS и екранът WIZARDS предоставят гъвкава база за икономично, ориентирано развитие на обектa според специфични приложения изисквани от клиента.

Стандартният GE-SA пакет включва следните екрани:


 • Диаграма на архитектурната структура на системата;

 • Анимирани еднолинейни диаграми;

 • Екрани за поддръжка и наблюдение;

 • Управляващи екрани;

 • Таблични, информационни екрани на устройството;

 • Вградена система за наблюдение;


Мрежи

Комуникацията между компютърът на GE-SA и IEDs може да бъде или през директна връзка на серийни входно/изходни канали на домакина, или дистанционно през Еthernet. Серийните интерфейси, които са поддържани включват RS 232 и RS 485, използвайки проводникови или влакнесто-оптични връзки. Поддръжката на локалната мрежа (LAN) или глобалната мрежа (WAN) е предоставена в стандартният стек на TCP / IP.
С GE - SA става лесно получаването на точна, подробна информация и извършването на голям диапазон от наблюдения и управляващи функции - използувайки семейство от напълно интегрирани инструменти за приложение, които включват :
Измерване / IED статус

Статусът и стойностите в реално време на оборудването могат да бъдат пролучени от библиотеката на еднолинейната диаграма, която отразява физическата подредба на подстанцията. Избраните стойности непрекъснато се отчитат от IEDs и се записват в динамичната база данни на компютъра, за да имаме информация за критичните данни за подстанцията в реално време.


Статус и диагностика

Системният софтуер поддържа в реално време базата данни за статусът на всяко свързано IED, като неуспехи при самотестване, позицията на изходния контакт, интервали за поддръжка, местен контрол, който е задействан, и т.н.. Докладите за дефекти на релетата и за състоянието на прекъсвачите също се записват и показват в дневникът на събитията, за да става лесно оценяването на система и управлението на данните.


Аварийно известяване

Стандартните и дефинираните от потребителя аларми, са записани в базата данни и може да бъдат програмирани да дават звуков сигнал или визуално да предупреждава операторите чрез сигналните лампи от светлинното таблото на системата със способност за потвърждение.


Комуникации

GE-SA е разработена с голяма приспособимост и гъвкавост така че да удовлетвори възможно най-предизвикателните и разнообразни приложения и изисквания. Отличителните черти, които гарантират, че система продължава да бъде изгодна докато то се разширява включват :


Интерфейс на IED

Компютърът сървер комуникира с IEDs направо или над Ethernet, или на еднопортова IED основа, или чрез RS485 мрежа. Връзките на хардуерът на IED със сървера могат да бъдат направени през оптично-влакнест кабел или меден проводник.


View-Node способност

Системата GE-SA поддържа множество терминали и сайтове, основани на архитектурата клиент / сървър. Във всяко едно място, многочислените сървери могат да бъдат конфигурирани в допълнителен режим по избор, т.е. повредата на всеки един сървър завършва с автоматично прехърляне на всички функции към резервният.


Съвместимост със интерфейс на SCADA

GE-SA е съвместима със съществуващите SCADA системи. Каквито и да е данни от динамичната база данни могат да се картографират в трансмисия на SCADA. Настоящите възможности за протоколи на SCADA включват DNP 3.0, IEC 870-5-T101, Landis и Staefa протоколи (Landis и Gyr) и други.


Местен и далечен достъп

Системата на сърверът може да бъде пригодена към далечен софтуер, който допуска местен или дистанционен достъп през стандартен компютър / лаптоп, съдържащ подобен софтуер. Сървърът може да бъде достигнат през телефонна линия, или локално с помощта на сериен порт или Ethernet.


IED Време Синхронизация (IRIG-B)

Всички IEDs в системата, включително сърверът,могат да бъдат свързани с абсолютен източник на време през стандартна IRIG-B мрежа на времето . Тази мрежа осигурява синхронизация по време на събитието на най-близката милисекунда за свързаните IEDs.ROCON
Oператорска станция
Предназначение:

Операторската станция (ОС) поддържа информационната среда в обекта, съхранява и визуализира локалната база. С нейна помощ се извършва телеуправление. Специализираният програмен пакет Man Machine Interface (MMI) дава възможност за:

 • конфигуриране и задаване на настройки на релейните защити, централната сигнализация и други локални контролери (ЛК);

 • визуализация и анализ на аварийните събития.

Работата с отделните функции на ОС са защитени с парола срещу неправомерен достъп до системата. Могат да бъдат дефинирани няколко такива нива на достъп.
ОС предлага следните функционални възможности:

 • Работа с мнемосхеми. При отваряне на желаната мнемосхема операторът има достъп до следните команди: телеуправление, подаване на команди към избрани ЛК, промяна на параметри на ЛК, сверяване на астрономическото време и др., защитени със съответната парола за достъп. На мнемосхемата се визуализира on-line състоянието на всички технологични съоръжения и процеси, стойностите на U, kW, kVАr и I (ако има такава апаратура), състоянието на ЛК в LAN мрежата и др. обекти, предварително зададени при конфигурирането на ОС.

 • Алармен прозорец, в който се изписват данни за събитията, постъпващи по съответните приоритети от устройствата (задействане/отпадане на защити, автоматики, преминаване на гранични стойности на следените величини и др., предварително конфигурирани по желание на потребителя) и описание на всички основни действия на оператора.

 • Извеждане на екрана на допълнителна информация за избран обект.

 • Функция "Сведение за смяна": Попълване на сведение; Печат на сведение; Начало/Край на смяна, Промяна на парола .

 • Поддържа протоколи IEC 60 870-5-103 и IEC 60 870-5 NEO 2000 за комуникация с ЛК.

 • Импорт на нова конфигурация (включване на нови потребители на системата, промяна на съществуващи мнемосхеми на съоръженията, изчертаване и конфигуриране на нови и др.).

 • Команди към Комуникационен контролер (КК) и ЛК (за включване или изключване, заявка стойности на електромери, начални стойности на електромери, заявка за инициализиращи байтове, заявка за параметри на ЛК и заявка КК параметри).

 • Сверяване на астрономическото време на КК.

 • Команди за приемане и/или изпращане на конфигурации и настройки към ЛК.

 • Заявка за получаване на регистрирани събития от ЛК.

 • Изготвяне на справки - събития за зададен период от избрани архиви; енергии с избор на справка от часовия, от 24 часовия, от месечния и от годишния архив, със задаване на астрономическото време на извадката, избор на извод/изводи и др.; Периодичен архив (за по-подробна справка от периодичния архив).

 • Функция "Ресурс на прекъсвача" - конфигуриране на прекъсвачи, изчисление на оставащия ресурс на избран прекъсвач: изразходвания ресурс по фази, общия брой на изключванията, броя на нормалните изключвания и оставащия ресурс. В таблица се визуализира отчетения ток при изключването.

 • Дистанционна работа с операторската станция по протокол IEC 60 870 - 5 - 101, Telegyr 709 и Telegyr 809 за връзка с РДС.

 • Работа в интернет.

COMICON

Програмен продукт COMICON-OS

COMICON-OS е програмна система за супервайзорно управление и събиране на данни SCADA (supervisory control and data acquisition). COMICON-OS е горно йерархично ниво на система за управление, реализирана с програмируеми контролери и други устройства.


Oсновни функции:

 • Наблюдение и управление на технологични обекти чрез система от свободно конфигурирани екрани, върху които са разположени мнемосхеми и разнообразни графични обекти. Част от параметрите се подлагат на математическа обработка.

 • Събиране в дискови файлове на данни за аналогови и дискретни параметри с цел графично възпроизвеждане поведението на наблюдаваните технологични процеси.

 • Записване на свободно конфигурирани дискови файлове с текстове,технологични данни и други. Така се създават технологични и аварийни журнали, журнали на операторските намеси и други архивни документи.

COMICON-OS работи в среда WINDOWS 3.11/95/98 и компютър 486DX/Pentium.

Конфигурира се чрез широко разпространени средства като текстови редактор и база данни ACCESS. Поддържа входо-изходна комуникация с DDE сървър (Dynamic Data Exchange) и това позволява свързването на една операторска станция към контролери на различни производители.


Програмен продукт COMICON-OS2


CCOMICON-OS2 e програма за SCADA система, работи в среда WINDOWS NT, XP, 2000.

Oсновни характеристики:

 • възможност за получаване на информация от мрежи на различни производители, посредством световно стандартизираната технология OPC. Идеален инструмент за интегриране на оборудване на различни производители в единна информационна система;

 • богат набор от инструменти с удобен интерфейс за конфигурация на параметри, екрани, графични обекти, истории, нива на достъп, справки, връзка с OPC сървъри. Единен подход за конфигуриране независимо от типа на индустриалните мрежи. Интерфейсът е интуитивен и има изглед, базиран на Microsoft Windows Explorer;

 • наблюдение на технологични обекти чрез система от свободно конфигурирани екрани, върху които са разположени мнемосхеми и разнообразни графични обекти;

 • графично визуализиране в реално време (трендове) на параметри, както и визуална обработка над тези данни като лупа, скролиране, подвижност на скалите, промяна на цветове и др.;

 • броя на наблюдаваните параметри е “неограничен” и зависи само от характеристиките на компютърната система, на която е инсталирана станцията;

 • автоматизиран запис на стойности на аналогови и дискретни параметри във файлове, чрез които се осигурява запазване на тези стойности за дълъг период назад във времето (години);

 • функции за разнообразна и специфична обработка на данните, математически изчисления;

 • контрол на достоверността на данните;

 • възможност за прехвърляне на данните от историческите файлове в електронна таблица с цел по нататъшната им обработка и генериране на справки, технологични и аварийни журнали, журнали на операторските намеси и други текстови документи;

 • печат на графики и текстове.

Автоматизирана система за мониторинг и дистанционно събиране на данни от електромери

Основните функции на системата са:

 • наблюдение на параметрите и условията за измерване на енергия;

 • дистанционно отчитане на електромери.

Системата е изградена на две нива: Централен диспечерски пункт (ЦДП) и Енергийни обекти (ЕО) – подстанции или табла с електромери на големи енергийни консуматори.

Във всеки енергийниен обект концентратор (PLC), свързан към модем за телефонна линия, GSM модем или радиомодем, регистрира измерената активна и реактивна енергия. Посредством трансмитер с галванично разделяне се измерват тока и напрежението, подавани към електромерите и се изчислява приведената енергия. Средните стойности на токове и напрежения, както и на измерени и изчислени енергии се записват през програмируем интервал в енергонезависима памет и се съхраняват в кръгов буфер. PLC има часовник за реално време и това дава възможност в друг буфер да се съхраняват до хиляда събития като: • събития за ток: момента на намаление на ток с определен праг за определен интервал;

 • събития за напрежение: момента на намаление на напрежение до определен праг ;

 • събития, свързани с работоспособността на системата - наличие на комуникация, нарушени ел. връзки, отваряне на врати;

 • други събития по заявка от потребителя, свързани с ток, напрежение, енергия, външен сигнал и астрономическо време.

Системата в енергийните обекти е модулна с изнесени входо-изходи и не зависи от броя на електромерите. Един концентратор може да обслужва до 200 електромера.

В един или няколко компютъра на ЦДП работят следните програмни модули: • Сървър за събиране на данни с два режима на работа:

 • Автоматичен - през време, определено от индивидуален денонощен график, се отправя запитване към PLC в ЕО за събиране на информацията в тях;

 • Операторски - запитването към PLC за събиране на информацията или за предаване на данни към PLC става по заявка на оператора - снемане текущи или архивирани данни, конфигуриране параметри, сверяване часовници.

Сървърът се конфигурира с комуникационни параметри и параметри за архивиране на данните. Таблиците за данни са три групи:

 • часови – подготвят се от 10 минутните данни и съхраняват данни за 6 месеца назад;

 • дневни – подготвят се от часовите данни и съхраняват данни за 5 години назад.

 • месечни – подготвят се от дневните данни и съхраняват данни за 100 години назад. • SCADA COMICON OS2. Този продукт се конфигурира с:

  • екрани с текущи стойности на данни от електромерите, ток и напрежение

  • екрани с последните архивни стойности

  • графично предствяне на натрупаните данни

  • графични обекти за параметризиране на контролерите

  • експорт на данни към EXCEL.

 • Програма за справки с два клона: справки за събития и за енергии.

Справките за енергии са в два разреза - по време и по обекти. Обектите са изводи (електромери); клиенти (потребители) и енергийни обекти (подстанции). По време справките са: по часове, по дни, по години за произволен интервал. Справките са детайлни или обобщени. Информацията в ЦДП е достъпна от други диспечерски центрове на същото йерархично ниво с различни нива на достъп.

УНИСИСТ ООД
<< предыдущая страница   следующая страница >>Ирония, не зная правды, учит тому, как без правды жить. Петр Вайль и Александр Генис
ещё >>