Образование в Ческой Республике Обучение детей в чр начинается в дошколных детских учреждениях - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Техническое задание по организации краткосрочного профильного выезда... 1 40.15kb.
Задачи обучения плаванию детей дошкольного возраста: • Ознакомление... 1 56.19kb.
Наиболее значимые новеллы федерального закона от 27. 12. 2012 №273-фз 1 332.4kb.
Виды детских объединений в системе дополнительного образования детей 1 205.97kb.
«Двенадцать месяцев» Данный видеоматериал предназначен для использования... 1 37.12kb.
Государственного санитарно-эпидемиологического надзора за пребыванием... 1 122.93kb.
Дополнительное образование к начальному общему образованию: Обучение... 3 395.35kb.
Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных... 1 107.78kb.
Оценка эффективности оздоровления детей и подростков в летних оздоровительных... 1 88.32kb.
В кабанске при Христорождественской церкви начинается обучение чтению... 1 26.97kb.
Направления подготовки Бакалавриат 050100 «Педагогическое образование»... 1 29.98kb.
Поэтика классического и неклассического нарратива 1 147.75kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Образование в Ческой Республике Обучение детей в чр начинается в дошколных детских - страница №1/1

Образование в Ческой Республике

Обучение детей в ЧР начинается в дошколных детских учреждениях.

Этими учреждениями являются:


 • если

 • детские сады

- там дети учат например узнавать краски, считать, кроме того они играют, рисуют и отдыхают.

За пребывание своих детей радители должны платить.


Начальная школа

В начальной школе учатся дети (ученики) с шести до пятнадцати лет.

Эта учоба обязательная по закону, она прадальжается девять лет.

Там ученики учат: • уностранные языки

 • математику

 • физыку

 • химию

 • историю

 • географию

 • обществоведение …………и другие

Это образование является безплатным.

После окончания начальной школы ученики сдают вступительные экзамены в среднюю школу.

Они могут тоже перейти в другую школу в возрасте одинадцати лет.
Среднее образование

Среднее образование начинается в возросте 15 лет. Эта учёба продалжается с трёх до пяти лет. Выпускники трёхлетних училищ получают среднее образование, но если они хотят получит экзамент зрелости, они должны продолжит свою учёбу ещё на два года.


В возросте восемнадцати лет студенты сдают екзамен на аттестат зрелости по четырём предметам например по ......(3.п)

Этот экзамен им даёт право поступит в вуз.


Bузы

В возросте 19ти лет студенты поступают в вузы, где они изучают в государственных ули частных учреждениях = это значит, что они изучают безплатно или за оплату


В ЧР самый известным вузам ( университам) принадлежат: Карлов университет или Университет умени Масарыка в городе Брно.
Они выбирают канкретный факультет чаще всего изучают:

 • юридический

 • педагогический

 • медицинский

 • страительный

 • экономический

Это зависит от выбора будущей професии.

Учебный год в вузах начинается в сентябре и делится на два семестра. Каждый семестр завершается экзаменационной сессией, когда студенты сдают экзамены и получают зачёты.

Учёба в вузах продалжается от трёх до пяти лет. Студенты статут бакалаврами или магистрами. Если студенты продалжают дальше свою учёбу, они получают учённые степение доктора, доциента или професора.

Характерной чертой настоящего времени является система второго оброзование. Где студенты продалжают свою квалификацию.В ЧР пятибальная система:

 • единица = высший бал, лучая отметка, знащит успех

 • двойка

 • тройка

 • четвёрка

 • петёрка = низший бал, значит неуспех

Vzdělávání dětí v ČR začíná v předškol. zařízeních a to v jeslích a mateřských školkách.

Tady se děti učí poznávat barvy, počítat, kromě učení si tady hrají, kreslí a odpočívají.

Za pobyt dětí v těchto zařízení jsou rodiče povinni platit.

Základní škola

Na základní škole se děti učí od 6-15let. Toto vzdělávání je ze zákona povinné a trvá 9let.

Tady se děti učí matematiku, fyziku, chemii …………….

Toto vzdělání je bezplatné. Po ukončení základní školy podstupují žáci přijímací zkoušky na střední školu. Mohou taky ve věku 11let přejít na střední školu.

Střední škola

Středoškolské vzdělávání začíná ve věku 15let. Toto vzdělávání se dělí na 3 až 5 leté.

Absolventi 3letých učilišť mají středoškolské vzdělání, ale mohou složit i maturitu, ale studium musejí prodloužit o další 2roky.

Ve věku 18let studenti skládají maturitní zkoušku ze 4 předmětů. Tato zkouška jim dává právo postoupit na vysokou školu.

Vysoká škola

Ve věku 19let studenti začínají studovat na vysoké škole a to buď na soukromé a nebo státní. To znamená, že buď studují zadarmo a nebo musejí platit školné.

V ČR patří mezi nejvýznamnější státní vysoké školy : Karlova univerzita v Praze a Masarykova univerzita v Brně.

Studenti si vybírají konkrétní fakultu podle svého zaměření. Nejčastěji je to : fakulta právní, strojírenská, stavební, ……………………. Toto závisí na výběru budoucí profese.

Školní rok na vysoké škole začíná v říjnu a je rozdělen na dva semestry. Každý semestr je zakončen zkouškovým obdobím, kdy studenti složí zkoušky a dostanou zápočet.

Vysokoškolské vzdělání je od 3 do 5let. Student se stane bakalářem nebo magistrem. Pokud student pokračuje ve vzdělávání, pak získává titul doktora, docenta a nebo profesora.

Charakteristický rysem současné doby je systém celoživotního vzdělávání, kde si studenti rozšiřují svou kvalifikaci.
Диктуй неразборчиво, чтобы оставить за собой право решать, кто сделал ошибку. Веслав Брудзиньский
ещё >>