Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по 1 107.41kb.
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сімферопольський... 1 52.76kb.
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Криворізький... 9 1433.3kb.
Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський... 19 4191.79kb.
Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія... 47 5833.66kb.
Інтерв’ю Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника українському... 1 161.87kb.
Міністерство освіти та наук України Національний гірничий університет... 1 289.32kb.
Додаток №2 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту... 1 197.65kb.
Державна служба україни з лікарських засобів 1 243.29kb.
Тема Філософія освіти в структурі наукового знання. План 1 172.55kb.
Національна академія наук україни центр досліджень науково-технічного... 1 174.87kb.
Сборник к 80-летию профессора М. С. Кагана. Серия «Мыслители», выпуск... 1 242.95kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація - страница №1/23Міністерство освіти та науки України

Сумська обласна державна адміністрація

Сумський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти (Україна)

Партнери: Norsk Institutt for Strategiske Studier

(Norwegian Institute for Strategic Studies),

Національний Університет Києво-Могилянська Академія (кафедра політології)

Інститут економіки та промисловості НАН (м.Донецьк),

Інститут економіки та прогнозування НАН (м.Київ),

Інститут економіки промисловості НАН України (м.Донецьк),

Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України,

Форум молодих лідерів України,

Центр інвестиційно-інноваційно програм Національного інституту

стратегічних досліджень при Секретаріаті Президента України,

Украинский Институт Позитивной кросс-культурной

психотерапии и менеджмента (м.Черкаси),

Інститут психологія та бізнесу (м.Донецьк),

Українська академія банківської справи (м.Суми),

Кафедра ЮНЕСКО СумДУ (м.Суми),

Белгородский государственный университет (г.Белгород, РФ),

Брянский государственный технический университет (г.Брянск, РФ)

Международный центр философии образования (г.Новосибирск, РФ),

Новосибирский государственный педагогический университет (г.Новосибирск, РФ),

Томский государственный педагогический университет (г.Томск, РФ),

Институт управления (г.Астана, Казахстан),

Instytut Historii, Uniwersytet Jagiellonski Krakow (Polska),

Instytut Stosunków Międzynarodowych,

Państwowa Wyższa Szkoła Wschodnioeuropejska,

Przemyśl (Polska), Education-Philosophy Faculty,

Pomeranian Academy in Słupsk (Poland)

Секція 1

Роль політики в розробці та запровадженні

інноваційних моделей розвитку.
матеріали першої міжнародної конференції

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених20-21 лютого 2008 р., м.Суми
Конференцію приурочено «Євопейському року міжкультурного діалогу» (http://ec.europa.eu/culture/portal/events/current/dialogue2008_en.htm)

Суми 2008


Перша міжнароднаконференція

для студентів, магістрів, аспірантів, вчених
М а т е р і а л и к о н ф е р е н ц і ї

Суми - 2008

Рекомендовано до друку вченою радою СОІППО протокол №3 від 27.12.07 р.
Рецензенти:

Н.Н.Чайченко, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри методики початкової та природно-математичної освіти СОІППО.

Л.М.Артюшкіна, професор, кандидат педагогічних наук, проректор Сумського ОІППО
Оргкомітет
Почесний Голова оргкомітету:

Л.В.Пшенична, начальник управління освіти та науки Сумської обласної державної адміністрації.

Співголови оргкомітету:В.Ф. Живодьор, проф., академік Академії соціальних та педагогічних наук (м. Москва), ректор Сумського ОІППО

І.А.Медведев, к.н.держ.упр. проректор Сумського ОІППО

М.В.Жук, к.філос. н., доц., зав.каф. Сумського ОІППО, координатор конференції

Jarosław Moklak. Dr. hab., Adiunkt, Instytut Historii UJ, Kraków Profesor, Instytut Stosunków Międzynarodowych PWSW, Przemyśl

Члени оргкомітету.

С.В.Біла: проф., д.н.держ.упр., академік АЕН України, ДУ «Інститут економіки та прогнозування» НАН України

О.В.Тягло, д. філос. н., проф., Харківський національний університет внутрішніх справ

В.Н.Шилов, д.филос.н., проф., Белгородский государственный университет (РФ).

О.М.Семеног, д. пед.н., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих АПН України

John (Ivan) Jaworsky, Рrof., Department of Political Science University of Waterloo, Waterloo, Ontario, N2L 3G1, Canada

Florentina Harbo, Dr of Political Science., Norwegian Institute for Strategic Studies Researcher in international law, strategy and analysis

Н.В.Наливайко, д.филос.н, проф., Ведущий научный сотрудник Института философии и права СО РАН, директор УМЦ философии образования НГПУ, главный редактор журнала «Философии образования» (РФ)

Н.Н.Чайченко, д.пед.н., проф., зав.каф. Сумського ОІППОВ.О.Любчак, к.ф-м.н., доц., проректор СумДУ

С.М. Козьменко, д.екон.н., проф., проректор Української академії банківської справи

О.В.Мортякова, доктор економічних наук, Інститут економіки промисловості НАН України
Секретар конференції

М.О. Головченко (лабораторія «Євроінтеграції, партнерства та інноваційного розвитку» Сумського ОІППО

У 6 ч. – Ч 1.

У збірнику представлені матеріали доповідей та повідомлень учасників міжнародної наукової конференції «Інноваційний розвиток суспільства за умов крос-культурних взаємодій», що відзеркалють наукові, методичні, практичні результати наукових досліджень у галузі міждисциплінарного аналізу проблем специфіки інноваційного розвитку за умов крос-культурних взаємодій.

Конференція проводиться за ініціативою Сумського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у відповідності до Наказу Міністерства освіти і науки України № 1/9-695 від 19.11.2007 р. з метою обговорення політологічних, соціальних, економічних, філософських, педагогічних, психологічних, інформаційних, культурологічних, євроінтеграційних аспектів сучасного інноваційного розвитку з позицій крос-культурної взаємодії.
© СОІППО, 2008

СЕСІЯ 1

Роль політичних еліт в формуванні креативів

та визначенні напрямків проривів.
1. Dr. Florentina HARBO. Federalism as a solution for

multicultural societies’ problems in Europe?

Some aspects of modern development…………………………………………….…..9

2. Prof. John (Ivan) Jaworsky. Multicultural Rhetoric

and Political Realities: Canada and Crimea

(“Bahatokul’turna Rytoryka i Politychni Realii: Kanada i Krym”)………………….…17

3. Галиця І.О. Соціальне партнерство в інтелектуальній

сфері як важіль стимулювання інноваційної активності………………………….244. Котельнікова М.А. Аналіз об’єктивної дійсності

соціальної політики Уго Чавеса…………………………………………………….…265. Лясота А.С. Сучасний етап особливості становлення

української політичної нації…………………………………………………………....296. Плакіда Р.М. Тенденції розвитку молодіжного

руху в Україні в умовах сучасної політичної кризи……………………………..….347. Шумейко А.И. Этапы экономического прорыва

Украины с помощью стратегических приоритетов………………………………………………………………………………37следующая страница >>Родители — настолько простые устройства, что ими могут управлять даже дети.
ещё >>