Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет Бібліотека - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни сімферопольський... 1 52.76kb.
Для покупки или заказа полной версии работы перейдите по 1 107.41kb.
Додаток №2 до наказу Міністерства освіти І науки, молоді та спорту... 1 197.65kb.
Міністерство освіти і науки України Державний заклад „Луганський... 19 4191.79kb.
Міністерство освіти та науки України Сумська обласна державна адміністрація 23 3556.55kb.
Міністерство освіти та наук України Національний гірничий університет... 1 289.32kb.
Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського 1 285.74kb.
Міністерство освіти І науки україни одеська національна академія... 47 5833.66kb.
«Національний технічний університет України»Реферат на тему:«сократ»Виконав... 1 120.97kb.
Інтерв’ю Міністра освіти і науки України Дмитра Табачника українському... 1 161.87kb.
Миколаївський державний аграрний університет бібліотека вирощування... 1 42.35kb.
Научная, педагогическая и общественная деятельность академика а. 1 242.48kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України Криворізький технічний університет - страница №1/9Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Криворізький технічний університет

Бібліотека

«ХІМІЯ»
Рекомендаційний

бібліографічний покажчик літератури

Кривий Ріг

2011
За ініціативою Міжнародного союзу теоретичної та прикладної хімії –

IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry), підтриманої ЮНЕСКО,

Організація Об’єднаних Нації оголосила 2011 рік Міжнародним Роком Хімії ( International Year of Chemistry).

Ідею його проведення, висунуто представниками Національного комітету російських хіміків, піддержали ряд країн і міжнародна хімічна спільнота.

Одна з історичних причин, саме те, що у 2011 році буде святкуватися століття присудження Нобелівської Премії по хімії Марі Кюрі за відкриття та дослідження полонію та радію.

Бібліотека Криворізького технічного університету підготувала рекомендаційний бібліографічний покажчик з метою ознайомити викладачів, науковців та студентів з науковою, навчальною та науково-популярною літературою з хімії, яка допоможе в навчальному та науковому процесах. Хронологічні рамки літератури, яка включена в покажчик - 1902-2010р.р. видання. Також в бібліографічний покажчик включена література про видатних вчених в галузі хімії.

Рекомендаційний бібліографічний покажчик складається з двох частин:

Ч. 1 «Наукові та науково-популярні видання»;

Ч. 2 «Навчальні видання».

Кожна частина включає «Іменний покажчик».

Покажчик створено за допомогою системи «УФД/Бібліотека» відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

Частина 1.
1. XII Менделеевский съезд по общей и прикладной химии [Текст] : пленарные доклады Баку, 21-25 сент. 1981 / АН СССР, Ин-т общ. и неорг. химии им. Н. С. Курникова, Всесоюз. хим. общ-во им. Д. И. Менделеева. – М. : Наука, 1984. – 270 с.

2. Автоматизация анализа химического состава вещества [Текст]. Вып. 3 / под общ. ред. Р. Б. Попова. – К. : [б. и.], 1966. – 70 с.

3. Автоматизация анализа химического состава вещества [Текст]. Вып. 4 / под общ ред. Б. Ф. Рудько. – К. : [б. и.], 1969. – 46 с.

4. Автоматизированные прецизионные устройства жидкостной пробоподготовки для научных исследований и массового анализа [Текст] : обзор. информ. / Ю. И. Брацлавский, М. С. Панарский, З. М. Гуревич, др. – М. : ЦНИИТЭИприборостроения, 1986. – 42 с. – (Приборы, средства автоматизации и системы управления. ТС-4 "Аналитические приборы и приборы для научных исследований" ; вып. 6).

5. Академик Александр Ерминингельдович Арбузов [Текст] / сост. А. С. Лозовой. – 2-е изд., доп. и перераб. – Казань : Татарское кн. изд-во, 1985. – 239 с.

6. Академик Б. П. Константинов [Текст] : воспоминания, статьи, документы / сост. А. В. Зайцева, Л. А. Колесникова, В. Я. Френкель ; отв. ред. О. И. Сумбаев. – Л. : Наука, 1985. –

295 с.

7. Александр Николаевич Несмеянов: ученый и человек [Текст] / отв. ред. М. И. Кабачник. – М. : Наука, 1988. – 424 с. – (Ученые СССР : Очерки, воспоминания, материалы).9. Анализ благородных металлов [Текст]. – М : АН СССР, 1959. – 193 с.

10. Анализ бора и его неорганических соединений [Текст]. – М : Атомоиздат, 1965. – 267 с.

11. Анализ кремнийорганических соединений [Текст] / под общ. ред. А. П. Крешкова. – М. : Госхимиздат, 1954. – 256 с.

12. Аналитическая химия [Текст] : XX международный конгресс по теоретической и прикладной химии, Москва, 12-18 июля 1965г. : доклады на пленарн. засед. – М. : Наука, 1967. – 94 с.

13. Аналитическая химия ванадия (V) [Текст] / В. Н. Музгин, Л. Б. Хамзина, В. Л. Золотавин, И. Я. Безруков. – М. : Наука, 1981. – 216с. – (Аналитическая химия элементов).

14. Аналитическая химия кальция [Текст]. – М. : Наука, 1974. – 250 с. – (Аналитическая химия элементов).

15. Аналитическая химия плутония. – М. : Наука, 1965. – 453с. – (АН СССР.Ин-т геохимии и аналитич.химии им. В.И.Вернадского. Аналитическая химия элементов).

16. Аналитическая химия полимеров [Текст]. Т. 1 / под ред. Г. Клайна. – М. : Иностр. лит., 1963. – 592 с.

17. Аналитическая химия полимеров [Текст]. Т. 3. – М. : Мир, 1966. – 384с.

Англо-русский словарь по химии и технологии полимеров [Текст] : ок. 30000 терминов. – М. : "Русский язык", 1977. – 536 с.

18. Англо-русский словарь по химии и технологии силикатов [Текст] : ок. 22000 терминов. – М. : Рус. яз., 1986. – 292 с.

19. Англо-русский словарь по химии и химической технологии [Текст] : ок. 65000 терминов. – М. : Рус. яз., 1986. – 581 с.

20. Англо-українсько-російський словник з хімії [Текст] : у 2 кн. Кн. 1. – К. : Либідь, 1994. – 328 с.

21. Англо-українсько-російський словник з хімії [Текст] : у 2 кн. Кн. 2. – К. : Либідь, 1994. – 328 с.

22. Аспекты гомогенного катализа [Текст] / под ред. Р. Уго. – М. : Мир, 1973. – 279 с.

22/1. Бериллий и его сплавы [Текст] / под ред. А. М. Бочвара, К. Трапезникова. – М. ; Л. : Гостехиздат, 1931. – 239 с.

23. Вездесущая химия [Текст] : рек. библиогр. указатель для молодежи / Государственная ордена Ленина библиотека СССР им. В. И. Ленина ; под ред. Г. К. Семина. – М. : Книга, 1981. – 94 с.

24. Видання Академії наук УРСР, 1919-1967. Науки про землю і космос. Хіміко-технологічні та біологічні науки [Текст] : бібліографічний покажчик. – К. : Наукова думка, 1971. – 797 с.

25. Вопросы аналитической химии минеральных веществ [Текст] / Ленингр. ун-т им.

А. А. Жданова. – Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1966. – 192 с.

26. Вопросы физико-химии почв и методы исследования [Текст] / АН СССР, Почвенный институт им. В. В. Докучаева. – М. : АН СССР, 1959. – 153 с.

27. Вопросы физической органической химии [Текст] : межвуз. сб. Вып. 1 / МВССО РСФСР ; отв. ред. Б. А. Ершов. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1980. – 215 с.

28. Вопросы химии и химической технологии [Текст] : [сб. статей. Вып. 26-94 / редкол. :

М. А. Лошкарев (отв. ред.) и др.]. – Харьков : Изд-во Харьк. ун-та, 1972-1991

29. Выдающиеся советские химики-академики А. А. Гринберг и И. И. Черняев [Текст] / АН СССР, Отделение общей и технической химии ; отв. ред. Л. Н. Щелоков. – М. : Наука, 1970. – 70 с.

30. Высокомолекулярные соединения [Текст]. Вып. 7. – М. : Госхимиздат, 1948. – 73 с.

31. Высокомолекулярные соединения [Текст]. Вып. 11. – М. : Госхимиздат, 1951. – 85 с.

32. Высокомолекулярные соединения 1969. Теоретические аспекты конформаций макромолекул [Текст] / ред. А. И. Китайгородский. – М. : [б. и.], 1970. – 211 с. – (Итоги науки. Сер. "Химия").

33. Газовая хроматография [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы, 1952-1960 гг. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 282 с.

34. Газовая хроматография [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1961-1966 гг.). Ч. 2 : Анализ смесей, применение в химии, биологии, медицине и в промышленности / АН ССС, Ин-т органической химии им. Н. Д. Зелинского, Сектор сети специальных б-к. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 334 с.

35. Газовая хроматография [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы, 1973-1976 гг. Ч. 2 : Анализ смесей, применение в химии, биологии и медицине / АН СССР, Ин-т органической химии им. Н. Д. Зелинского, Б-ка по естественным наукам. – М. : Наука, 1977. – 295 с.

36. Геохимия и аналитическая химия редкоземельных элементов [Текст] : труды ин-та геол. Ч. 1 : Акцессорные редкоземельные минералы и элементы цериевой подгруппы Украинского кристаллического щита / АН УССР. – Киев : Наукова думка, 1964. – 168 с. – (Серия петрографии, минералогии и геохимии...).

37. Гетерогенное горение [Текст] / под ред. В. А. Ильинского, И. Н. Садовского. – М. : Мир, 1967. – 520 с.

38. Гетерогенный катализ в органической химии [Текст] : библиографический указатель отечественной и зарубежной литературы (1958-1960). – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 275 с.

39. Гетероциклические соединения [Текст]. Т. 7 / под ред. В. Г. Яшунского. – М. : Мир, 1965. – 499 с.

39/1.ГИРЕДМЕТ, институт Научные труды... Том 100: Новые методы анализа металлов и полупроводниковых материалов [Текст] / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : ОНТИ подотрасли, 1980. – 136 с.

39/2. ГИРЕДМЕТ, институт Научные труды... Том 90: Химия, анализ и применение металлов платиновой группы [Текст] / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : ОНТИ подотрасли, 1979. – 166 с.

39/3. ГИРЕДМЕТ, институт Сб. научных трудов, 1931-1956... Том 2: Аналитические методы [Текст] / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : Металлургиздат, 1959. – 420 с.

39/4. ГИРЕДМЕТ, институт Выпуск 82: Прогресс в аналитической химии редких металлов и полупроводниковых материалов [Текст] : научные труды / ГИРЕДМЕТ, институт. – М. : [б. и.], 1978. – 123 с.

40. Главы из истории органической химии. Химия ацетилена. Изопрен и дивинил. Синтезы душистых веществ. Реакции окисления [Текст] : сб. статей / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; отв. ред. Г. В. Быков. – М. : Наука, 1975. – 314 с.

41. Д. И. Менделеев[Текст] : научный архив. Т.1 : Высокие широты Северного Ледовитого океана. – М. ; Л. : АН СССР, 1960. – 427 с.

42. Д. И. Менделеев [Текст] : научный архив / АН СССР, Комиссия по разработке науч. наследия и изданию трудов Д. И. Менделеева, Музей-архив Д. И. Менделеева при Леннингр. гос. ун-те им. А. А. Жданова. – М. : [б. и.], 1953. – 500 с.

43. Д. И. Менделеев: 150 лет со дня рождения, 1834-1984 [Текст] / АН СССР, Секция химико-технологических и биологических наук ; гл. ред. Н. М. Жаворонков ; отв. ред. А. Ю. Цивадзе. – М. : Наука, 1986. – 244 с.

44. Д. И. Менделеев [Текст] : научный архив. Т.1 : Периодический закон ; Естественная система элементов ; Рукописи и таблицы,1869-1871гг. / АН СССР, Комиссия по разработке науч. наследия и изданию трудов Д. И. Менделеева, Музей-архив Д. И. Менделеева при Леннингр. гос. ун-те им. А. А. Данова ; сост. М. Д. Мендеева, Т. С. Кудрявцева, отв. ред. А. В. Топчиев. – М. : [б.и.], 1953. – 866 с.

45. Детермінований хаос в хімії [Текст]. – М. : Академперіодика, 2002. – 286 с. – (Бібліотека держ. фонду фундамент. досліджень).

46. Диаграммы состояния металлических систем, опубликованные в 1973 году [Текст]. Вып. 19 / под. ред. Н. В. Агеева. – М. : ВИНИТИ, 1976. – 267 с.

47. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т. 8 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В., Шаплыгин И. С. Окислы металлических элементов и кремния / ВИНИТИ. – М. : [б. и.], 1973. – 156 с. – (Итоги науки и техники;).

48. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т. 9 : Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике АН СССР, ВИНИТИ; Агеева Д. Л., Шведов Л. В. – М. : [б.и.], 1974. – 156 с. – (Итоги науки и техники. Диаграммы состояния неметалических систем).

49. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т. 10 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В. Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике, Всесоюз. ин-т науч. информации. – М. : [б.и.], 1975. – 115 с. – (Итоги науки и техники).

50. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т.11 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В. Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике; Всесоюз. ин-т науч. и техн.информации. – М. : [б. и.], 1976. – 110 с. – (Итоги науки и техники).

51. Диаграммы состояния неметаллических систем [Текст]. Т.11 : Агеева Д. Л., Шведов Л. В. Окисные системы / Гос. комитет Совета Министров СССР по науке и технике; Всесоюз. ин-т науч. и техн.информации. – М. : [б. и.], 1976. – 110 с. – (Итоги науки и техники).

52. Диаграммы состояния неметаллических систем. Окислы металлических элементов и кремния [Текст]. Т. 7 / ВИНИТИ. – М. : [б.и.], 1972. – 164 с. – (Итоги науки и техники;).

53. Дмитрий Иванович Менделеев [Текст] : библиографический указатель трудов : вспомогательные указатели к вып.1-3 / АН СССР, Б-ка АН СССР, Ин-тхимии силикатов им. И. В. Гребенщикова. – Л. : Наука, 1978. – 335 с.

53/1. Довідник з хімії для вступників до вузів [Текст] / А. Т. Пилипенко, В. Я. Починок, І. П. Середа, Ф. Д. Шевченко ; за загальною редакцією чл-кор АН УРСР А. Т. Пилипенка. – К. : Науккова думка, 1972. – 398 с.


54. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Том 21: Хімія [Текст]. – Донецьк : Східний видав. дім, 2008. – 118 с.

55. Донецький вісник наукового товариства ім. Шевченка.Том 3: Хімія, технічні науки, науки про Землю, медицина та психологія [Текст]. – Донецьк : Схід.видав.дім, 2003. – 136 с.

56. Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка: Том 10: Хімія [Текст]. – Донецьк : Східний видав. дім, 2006. – 124 с.

57. Жизнь и смерть химических идей [Текст] : очерки по истории теоретической химии / АН СССР ; отв. ред. Г. В. Лисичкин. – М. : Наука, 1989. – 188 с. – (История науки и техники).

58. Защитные пленки на солях: придание грунтам водонепроницаемости и защита солей от растворения методом пленки [Текст] / под ред. А. В. Николаева. – М. ; Л. : Академиздат, 1944. – 143 с.

59. Идентифиикация органических соединений [Текст] / Р. Шрайнер, Р. Фьюзон, Д. Кертин, Т. Моррилл ; пер. с англ. С. С. Юфита ; под ред. Б. А. Руденко. – М. : Мир, 1983. – 704 с.

60. Известия сектора физико-химического анализа [Текст] : основаны Н. С. Курнаковым в 1918 г. Т. 15-27 / АН СССР, Ин-т общей и неорган. химии им. Н. С. Курнакова ; ред. колл.

Г. Г. Уразов. – М. ; Л. : Академиздат, 1947. – 1956

61. Институт общей и неорганической химии [Текст] / АН УССР ; отв. ред. А. В. Городынский. – К. : Наукова думка, 1980. – 119 с.

62. Информационно-поисковый тезаурус классов органических соединений [Текст] / Гос. ком. СССР по науке и технике; АН СССР; ВИНИТИ; отв. ред. В. В. Бондарь, Г. Л. Мищенко; сост. Г. И. Гладкова. – М. : Наука, 1986. – 157 с.

63. Ионный обмен [Текст] / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова. – Л. : Изд. Ленингр. ун-та, 1965. – 190 с.

64. Ионы и ионные пары в органических реакциях [Текст] / под ред. И. П. Белецкой. – М. : Мир, 1975. – 424 с.

65. Исследования в области геологии, химии и металлургии [Текст] : доклады советской делегации на международной конференции по мировому использованию атомной энергии, Женева, 1955 г. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 366 с.

66. Исследования в области поверхностных сил [Текст] : сб. докладов на 2 конференции по поверхностным силам / АН СССР, Ин-т физической химии. – М. : Наука, 1964. – 360 с.

67. Исследования в области прикладной физико-химии поверхностных явлений. Исследования по теории флотации поверхностные явления в обработке металлов и сплавов физико-химия бурения и дробления (измельчения) [Текст] / под науч. руков. и ред. проф. П. А. Ребиндер. – М. ; Л. : ОНТИ, 1936. – 299 с.

68. Исследования в области химии урана [Текст] : сборник статей / под ред. В. И. Спицына. – М. : Моск. хим. ун-т, 1961. – 303 с.

69. Исследования по истории органической химии [Текст] : сб. статей / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; отв. ред. Г. В. Быков. – М. : Наука, 1980. – 279 с.

70. Исследования по теоретической и прикладной химии моря [Текст] / АН СССР, Океанографическая комиссия. – М. : Наука, 1972. – 131 с.

71. Исследования по химии горных пород [Текст] : труды МГИ / МВССО СССР, Московский горный ин-т. – М. : Недра, 1968. – 102 с.

72. История и методология естественных наук [Текст]. Вып. 35 : Философские проблемы химии / МГУ им. М. В. Ломоносова, Секция истории и методологии естествознания Ученого совета по естественным наукам. – М. : Изд-во Моск.ун-та, 1988. – 214 с.

73. Карбоцепные полимеры [Текст] / АН СССР, Журнал "Высокомолекулярные соединения" ; отв. ред. Н. А. Платэ. – М. : Наука, 1977. – 215 с.

74. Катионная полимеризация [Текст] / под ред. П. Плеша ; пер.с англ. канд. хим. наук Е. Б. Людвиг, канд. хим. наук Р. И. Милютинской. – М. : Мир, 1966. – 583 с.

75. Колебательные спектры и молекулярные процессы в каучуках [Текст]. – М. ; Л. : Химия, 1965. – 148 с.

76. Коллоидная химия [Текст] = Kolloidchemie. Ч. 1 : Общая часть / под ред. И. А. Кухаренко. – пер. с 5-го доп. и перераб. нем. изд. – К. : УНИС, 1931. – 230 с.

77. Коллоидная химия палыгорскита [Текст] / АН УССР, Ин-т общей и неорган. химии ; под общ. ред. акад. Ф. Д. Овчаренко, Е. Г. Куковский и др. – К. : АН УССР, 1963. – 119 с.

78. Коллоидные поверхностно-активные вещества [Текст] : физ.-хим. свойства / К. Шинода, Т. Накагава, Б. Тамамуси, Т. Исемура. – М. : Мир, 1966. – 319 с.

79. Коллоидный графит [Текст] : сб. ст. – М. : [б. и.], 1932. – 86 с.

Комплексные соединения [Текст] : сб. работ лабораторий института. – М. ; Л. : Госхимтехиздат, 1933. – 142 с.

80. Комплексные соединения трансурановых элементов [Текст]. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 222 с.

81. Комплексометрия. Теоретические основы и практическое применение [Текст] : сб. переводов. – М. : Госхимиздат, 1958. – 246 с.

82. Комплексоны и хелатообразующие сорбенты [Текст] : научные труды / ВНИИ хим. реактивов и особо чистых хим. веществ. – М. : [б. и.], 1982. – 160 с.

83. Координационные соединения переходных элементов. Вопросы химии и химической технологии [Текст] : межвуз. сб. / МВиССО Молдавской ССР, Кишеневский гос. ун-тет ; отв. ред. Н. М. Самусь. – Кишенев : Штиинца, 1983. – 144 с.

84. Космическое окружение и Земля [Текст] : докл. симпоз. / отв. ред. Э. В. Соботович. – К. : Наукова думка, 1977. – 135 с.

85. Космохимия Луны и планет [Текст] : труды сов.-амер. конф. по космохимии Луны и планет (4-8 июня 1974 г.) / АН СССР, Нац. упр. по аэронавтике и исследованию космического пространства, США. – М. : Наука, 1975. – 764 с.

86. Космохимия метеоритов, Луны и планет [Текст] : материалы V Всесоюз. симпоз., Киев, апр. 1978 г. / АН УССР, Ин-т геохимии и физики минералов ; отв. ред. Э. В. Соботович. – К. : Наукова думка, 1980. – 200 с.

87. Краткая химическая энциклопедия [Текст] : в 5 т. Т. 1 : А - Е / гл. ред. И. Л. Клунянц. – М. : Сов. энциклопедия, 1961. – 1262 с.

88. Краткая химическая энциклопедия [Текст] : в 5 т. Т. 2 : Ж - Малоновый эфир / гл. ред. И. Л. Клунянц. – М. : Сов. энциклопедия, 1963. – 1086 с.

89. Краткая химическая энциклопедия [Текст] : в 5 т. Т. 3 : Мальтаза - Пиролиз / гл. ред. И. Л. Клунянц. – М. : Сов. энциклопедия, 1964. – 1112 с.

90. Краткая химическая энциклопедия [Текст] : в 5 т. Т. 4 : Пирометаллургия - С / гл. ред. И. Л. Клунянц. – М. : Сов. энциклопедия, 1965. – 1182 с.

91. Краткая химическая энциклопедия [Текст] : в 5 т. Т. 5 : Т - Я / гл. ред. И. Л. Клунянц. – М. : Сов. энциклопедия, 1967. – 1182 с.

92. Краткий справочник химика [Текст] / сост. В. И. Перельман. – М. ; Л. : Химия, 1964. –

620 с.


93. Краткий справочник. Органические реактивы для определения неорганических ионов [Текст]. – М. : НИИТЭХИМ, 1970. – 155 с.

94. Критические явления и флюктуации в растворах [Текст] : труды совещания, янв. 1960 / АН СССР , Отд. хим. наук., Моск. гос. ун-т., Хим. фак. ; отв. ред. М. И. Шахпаронов. – М. : Изд-во АНСССР, 1960. – 192 с.

95. Лабораторная техника органической химии [Текст] / под ред. Б. Кейла. – М. : Мир, 1966. – 751 с.

96. Лебедев С. В. К восьмидесятилетию со дня рождения [Текст] / Акад. наук СССР. – М. : АН СССР, 1954. – 264 с.

97. Люди русской науки [Текст] : очерки о выдающихся деятелях естествознания и техники. Кн. 1 : Математика. Механика. Астрономия. Физика. Химия. – М. : Физматгиз, 1961. – 600 с.

98. Масс-спектрометрический метод определения следов [Текст]. – М. : Мир, 1975. – 453 с.

99. Масс-спектрометры [Текст] : сводный каталог-справочник. – М. : ОНТИприбор, 1966. – 96 с.

100. Математические методы и ЭВМ в аналитической химии [Текст] : сб. науч. тр. / АН СССР, Науч. совет по аналит. химии им. В. И. Вернадского ; отв. ред. Л. А. Грибов. – М. : Наука, 1989. – 300 с.

101. Межвузовская республиканская конференция по химии и химической технологии, посвященная 50-летию Советской власти (20-25 декабря 1966г.) [Текст] : секция высоко-молекулярных соединений / МВССО УССР, Днепропетровский химико-технологический ин-т. – Днепропетровск : [б. и.], 1966

102. Международная классификация изобретений (МКИ) [Текст]. Т. 4. разд. С : Химия и металлургия. – 2-е изд. – М. : ЦНИИПИ, 1972. – 111 с.

103. Межмолекулярные взаимодействия и механизмы органических реакций [Текст] : сб. науч. тр. / АН УССР, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии ; отв. ред. Е. В. Титов. – К. : Наукова думка, 1983. – 146 с.

104. Менделеев Д. И. - великий русский химик [Текст] : сб. статей / под ред. А. Н. Капустинского. – М. : Сов.наука, 1949. – 153 с.

105. Методические рекомендации по рациональному комплексу химических методов исследования нерастворимого органического вещества [Текст] / М-во геологии СССР, СНИИГГиМС. – Новосибирск : [б. и.], 1986. – 74 с.

106. Методологические и философские проблемы химии [Текст] / АН СССР, Сиб. отд-ние, Ин-т истории, филологии,философии, Ин-т катализа ; сост. сб. А. Т. Москаленко. – Новосибирск : Наука, 1981. – 333 с.

107. Методологические проблемы современной химии [Текст] : сб. переводов / под ред. Ю. И. Соловьева, Н. И. Родного. – М. : Прогресс, 1967. – 207 с.

108. Методы анализа редких и цветных металлов [Текст] : сб. статей / Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Хим. фак., Кафедра аналит. химии ; отв. ред. чл.-кор. АН СССР проф. И. П. Алимарин и д-р хим. наук. А. И. Бусев. – М. : Изд-во Моск. ун-та, 1956. – 176 с.

109. Методы выделения и анализа неметаллических включений в стали [Текст] : по материалам совещания по неметаллическим включениям в стали (июнь 1951г.) / отв. ред. И.П.Бардин. – Львов : Изд-во АН СССР, 1954. – 56 с.

110. Методы высокомолекулярной органической химии [Текст]. Т. 1 : Коршак В. В. Общие методы синтеза высокомолекулярных соединений. – М. : АН СССР, 1953. – 667 с.

111. Методы и достижения в физико-органической химии [Текст] / под ред. И. П. Белецкой. – М. : Мир, 1973. – 550 с.

112. Методы изучения вещественного состава и их применение [Текст]. Вып. 1 / АН СССР, Сибир. отд., Ин-т физико-химич. основ переработки минер. сырья. – Новосибирск : Наука, 1965. – 128 с.

113. Методы получения химических реактивов и препаратов [Текст].

Вып.10 -25 / Гос. ком. химической пром-сти при Госплане СССР. – М. : ИРЕА, 1964 – 1979

114. Методы работы с химической литературой [Текст]. – М. : Химия, 1973. – 64 с.

115. Методы химии углеводов [Текст] / под ред. Н. К. Кочеткова. – М. : Мир, 1967. – 512 с.

116. Методы химического анализа горных пород и минералов [Текст] : сб. статей / АН СССР, Ин-т геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии ; отв. ред. И. Д. Борнеман-Старынкевич. – М. : Наука, 1973. – 87 с.

117. Механизмы органических реакций и межмолекулярные взаимодействия [Текст] : сб. науч. трудов / АН УССР, Ин-т физ.-орган. химии и углехимии ; редкол. : Е. В. Титов (отв. ред.). – Киев : Наук. думка, 1979. – 159 с.

118. Микромолекулярные синтезы [Текст]. – М. : Мир, 1966. – 83 с.

119. Мицеллообразование, солюбилизация и микроэмульсии [Текст] = Micellization,solubilization,and microеmulsions / ред. К. Мител. – М. : Мир, 1980. – 597 с.

120. Моделирование в теоретической химии [Текст] : сб. статей / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники ; отв. ред. Б. М. Кедров. – М. : Наука, 1975. – 175 с.

121. Многоэлементный хронопотенциометрический анализ в цветной металлургии [Текст] : обзор. информ. / Л. П. Ким, Л. П. Раннев, М. М. Табачников, В. С. Волкова ; М-во цвет. металлургии СССР, ЦНИИ эконом. и информ. цвет. металлургии. – М. : ИЭИЦМ, 1982. –

52 с. – (Комплексная автоматизация и автоматизированные системы управления в цвет. металлургии ; вып. 2).

122. Научные основы преподавания химии в высшей школе [Текст] : сборник статей / под ред. Н. Ф. Талызиной. – М. : Изд-во МГУ, 1978. – 173 с.

123. Николай Семенович Курнаков в воспоминаниях современников и учеников [Текст]. – М. : Изд-во АНСССР, 1961. – 99 с.

124. Новейшие методы исследования полимеров [Текст] / под ред. В. А. Каргина, Н. А. Платэ. – М. : Мир, 1966. – 571 с.

125. Новое в химии [Текст] : сборник статей / АН СССР. – М. : Наука, 1964. – 361 с. – (Научно-популярная серия).

126. Новое в химической фиксации азота [Текст] / ред. Дж. Чатт. – М. : Мир, 1983. – 304 с.

127. Новые проблемы физической органической химии [Текст] / под ред. д-ра хим. наук И. П. Белецкой. – М. : Мир, 1969. – 372 с.

128. О систематике частиц. Атомы, ядра, элементарные частицы [Текст]. – М. : Атомиздат, 1969. – 157 с.

129. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 1 : Стоддарт Дж. Ф., Кларк Т., Мак Керви М. А. Стереохимия, углеводороды, галогенсодержащие соединения. – М. : Химия, 1981. –

735 с.


130. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 2 : Уилкинсон С. Дж., Уайнтинг Д. А., Баггетт Н. Кислородсодержающие соединения / под ред. Н. К. Кочеткова, А. И. Усова. – Львов : Химия, 1982. – 855 с.

131. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 3 : Азотсодержающие соединения / под ред. Н. К. Кочеткова, А. И. Усова. – М. : Химия, 1982. – 735 с.

132. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 4 : Колвин Е. В., Кокс А., Робертс С. М. Карбоновые кислоты и их производные ; Соединения фосфора. – М. : Химия, 1983. – 727 с.

133. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 5 : Сазерленд И. О., Джонс Д. Н. Соединения фосфора и серы. – М. : Химия, 1983. – 720 с.

134. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 7 : Металлоорганические соединения. – М. : Химия, 1984. – 472 с.

135. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 8 : Азотсодержащие гетероциклы. – М. : Химия, 1985. – 752 с.

136. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 9 : Кислорожсодержащие, серосодержащие и другие гетероциклы. – М. : Химия, 1985. – 798 с.

137. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 10 : Нуклеиновые кислоты, аминокислоты, пептиды, белки. – М. : Химия, 1986. – 703 с.

138. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 11 : Липиды, углеводы, макромолекулы, биосинтез. – М. : Химия, 1986. – 735 с.

139. Общая органическая химия [Текст] : в 12 т. Т. 12 : Указатели реакций и реагентов. – М. : Химия, 1988. – 912 с.

140. Общая химия [Текст] : конспект лекций 17-32 / М-во высшего и сред. спец. образования РСФСР, Всесоюз. заоч. политехнический ин-т. – М. : [б. и.], 1967. – 120 с. – (Учебное телевидение).

141 Общая химия [Текст] : программированные контрольные задания / А. И. Астахов, А. Н. Герасенкова, Н. Г. Дорофеева, др ; под ред. А. И. Астахова. – К. : Вища школа, 1980. – 176 с.

142. Общая химия [Текст] : справочное руководство / И. Е. Шиманович, М. Л. Павлович, В. Ф. Тикавый, П. М. Малашко ; под ред. В. Ф. Тикавого. – Минск : Изд-во"Университетское", 1987. – 501 с.

143. Общий практикум по органической химии [Текст] / под ред. А. Н. Коста. – М. : Мир, 1965. – 678 с.

144. Объемный анализ [Текст]. Т. 3 / И. М. Кольтгоф, Р. Белчер, В. А. Стенгер, Д. Матсуяма ; под ред. и с доп. проф. Ю. Лурье. – М. : Госхимихдат, 1961. – 840 с.

145. Океанология. Химия океана [Текст]. Т. 1 : Химия вод океана / АН СССР, Ин-т океанологии им. П.П. Ширшова;глав. ред. А.С. Монин. – М. : Наука, 1979. – 519 с.

146. Окись этилена [Текст]. – М. : Химия, 1967. – 316 с.

147. Опыт работы пробирно-аналитических лабораторий [Текст] / М-во цветной металлургии СССР, Цветметинформация. – М. : [б. и.], 1969. – 152 с. – (Общеотраслевая информация).

148. Органическая геохимия [Текст] / под ред. Дж. Эглинтона, М. Т. Дж. Мэрфи. – Л. : Недра, 1974. – 487 с.

149. Органическая химия : Упражнения, задачи и методы контроля [Текст]. – К. : Вища школа, 1981. – 143 с.

150. Органическая химия [Текст]. Т. 1 : Теоретические аспекты конформаций макромолекул / науч. ред. А. И. Китайгородский. – М. : [б. и.], 1975. – 204 с. – (Итоги науки и техники).

151. Органическая химия [Текст]. Т. 2 : Розынов Б. В. Масс-спектрометрия в биоорганической химии (применение а анализе аминокислот пептидов и белков) / Гос. ком. СССР по науке и технике, АН СССР, ВИНИТИ. – М. : [б. и.], 1978. – 180 с. – (Итоги науки и техники).

152. Органическая химия [Текст]. Т. 3 : Зефирова Н. С., Трач С. С., Чижов О. С. Каркасные и полициклические соединения. Молекулярный дизайн на основе принципа изоморфного замещения / Гос. ком. СССР по науке и технике, АН СССР, ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 1979. – 88 с. – (Итоги науки и техники).

153. Органическая химия [Текст]. Т. 4 / Гос. ком. СССР по науке и технике, АН СССР, ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 1984. – 182 с. – (Итоги науки и техники).

154. Органическая химия [Текст]. Т. 6 : Кролевец А. А. Химия алифатических фторсодержащих спиртов / Гос. комитет СССР по науке и технике, АН СССР, ВИНИТИ. – М. : [б. и.], 1985. – 152 с. – (Итоги науки и техники).

155. Органическая химия [Текст]. Т. 5 / Гос. ком. СССР по науке и технике, АН СССР, ВИНИТИ. – М. : ВИНИТИ, 1984. – 192 с. – (Итоги науки и техники).

156. Органические инсектофунгициды [Текст] : сб. работ. Вып. 154 / научный ин-т по удобрениям и инсектофунгисидам им. проф. Я. В. Самойлова; под ред. Н. Н. Мельникова. – М. : Госхимиздат, 1955. – 243 с.

157. Органические полупроводники [Текст] / АН СССР, Ин-т нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева, Ин-т полупроводников. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Наука, 1968. – 546 с.

158. Органические полупроводники [Текст] : сб. статей / под ред. Г. Ф. Дворко. – М. : Мир, 1965. – 271 с.

159. Органические синтезы сегодня и завтра [Текст]. – М. : Мир, 1984. – 432 с.

160. Органические синтезы через карбонилы металлов [Текст]. – М. : Мир, 1970. – 374 с.

161. Основной практикум по органической химии [Текст]. – М. : Мир, 1973. – 207 с.

162. Отраслевые нормы времени на лабораторные исследования обогатимости полезных ископаемых [Текст] : утв. М-вом геологии СССР от 20 окт. 1986 г., № 556 / состав. А. Р. Судаков. – М. : [б. и.], 1987. – 52 с.

163. Очерки по истории органической химии [Текст] / АН СССР, Ин-т истории естествознания и техники. – М. : Наука, 1977. – 198 с.

164. Периодический закон и строение атома. – М. : Атомиздат, 1971. – 240 с.

165. Перспективы развития органической химии [Текст] / пер. с анг. и немец. под ред. А. Тодда. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1959. – 365 с.

166. Поверхностные силы в тонких пленках и устойчивость коллоидов [Текст] : сб. докладов пятой конф. по поверхностным силам / АН СССР, Ин-т физич. химии. – М. : Наука, 1974. – 294 с.

167. Поверхностные химические соединения и их роль в явлениях адсорбции [Текст] : сб. докладов конф. по адсорбции, посвященной 200-летию МГУ / АН СССР, Ин-т физич. химии. – М. : Изд-во Московского ун-та, 1957. – 367 с.

168. Поверхностные явления в жидкостях и растворах [Текст]. Вып. 1. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1972. – 189 с.

169. Препаративная органическая химия [Текст] / пер. с польского В. В. Шпанова и В. С. Володиной, под общ. ред. Н. С. Вульфсона. – М. ; Л. : Химия, 1964. – 907 с.

170. Препаративные методы в химии твердого тела [Текст] / пер. с англ. З. З. Высоцкого, под ред. П. Хагенмюллера. – М. : Мир, 1976. – 616 с.

171. Приближенный количественный спектральный анализ минерального сырья, основанный на ослаблении интенсивности спектральных линий на три порядка [Текст] / Всесоюз. научно-исследов. ин-т, ВСЕГЕИ М-ва геологии и охраны недр СССР ; под общ. ред. М. М. Клера. – М. : Госгеолтехиздат, 1959. – 58 с.

172. Применение масс-спектрометрии в неорганической химии [Текст] / Г. А. Семенов, Е. Н. Ник5олаев, К. Е. Францева, др. – Л. : Химия, 1976. – 151 с.

173. Применение меченых атомов в аналитической химии [Текст] : доклады на конференции / АН СССР, Ин-т геохимии и аналит. химии им. В. И. Вернадского ; отв. ред. акад. А. П. Виноградов. – М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1955. – 235 с.

174. Применение теории графов в химии [Текст] / АН СССР, СО, Ин-т катализа ; отв. ред. Н. С. Зефиров. – Новосибирск : Наука, 1988. – 305 с.

175. Проблемы аналитической химии [Текст]. Т. 7 : Методы анализа высокочистых веществ. – М. : Наука, 1987. – 309 с.

176. Проблемы аналитической химии [Текст]. Т. 3 : Методы определения микроэлементов в природных объектах. – М. : Наука, 1976. – 199 с.

177. Проблемы аналитической химии [Текст]. Т. 5 : Методы анализа природных и сточных вод. – М. : Наука, 1977. – 258 с.

178. Проблемы координационной химии [Текст] / под ред. К. Б. Яцимирского. – К. : Наукова думка, 1977. – 179 с.

179. Проблемы космохимии [Текст] : [сборник статей] / [отв. ред. Э. В. Соботович]. – К. : Наукова думка, 1974. – 178 с.

180. Проблемы криолитологии [Текст] : к 8 международному конгрессу по изуч. четвертичного периода, Париж, 1969. Вып. 1 / МГУ. – М. : [б. и.], 1969. – 176 с.

181. Проблемы органического синтеза [Текст] / АН СССР, Отд. общей и техн. химии. – М. ; Л. : Наука, 1965. – 323 с.

182. Проблемы современной аналитической химии [Текст] : межвуз. сборник. Вып. 3 / МВССО РСФСР. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1981. – 226 с.

183. Проблемы современной аналитической химии [Текст] : межвуз. сборник. Вып. 4 / МВССО РСФСР. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1983. – 188 с.

184. Проблемы современной аналитической химии [Текст] : межвуз. сборник. Вып. 5 / ЛГУ им. А. А. Жданова ; отв. ред. Л. И. Лебедева. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1976. – 150 с.

185. Проблемы современной аналитической химии [Текст] : межвуз. сборник. Вып. 6 / ЛГУ им. А. А. Жданова ; под ред. Л. И. Москвина. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1989. – 175 с.

186. Проблемы современной аналитической химии [Текст] : межвуз. сборник. Вып. 2 : Спектральные методы определения загрязнений в окружающей среде / ЛГУ им. А. А. Жданова ; отв. ред. В. И. Тихомиров, Ю. И. Туркин. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1977. – 158 с.

187. Проблемы современной химии координационных соединений [Текст] : сборник статей. Вып. 4 / Ленингр. гос. ун-т им. А. А. Жданова ; отв. ред. С. А. Щукарев, Н. И. Колбин. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1974. – 306 с.

188. Проблемы химической кинетики [Текст] : к 80-летию Н. Н. Семенова / отв. ред. В. Н. Кондратьев. – М. : Наука, 1979. – 325 с.

189. Промышленность химических реактивов и особо чистых веществ [Текст] : техническая и экономическая информация. Вып. 8 (14) / Всесоюз. научно-исслед. ин-т химических реактивов и особо чистых веществ. – М. : [б. и.], 1967. – 289 с.

190. Радиационная химия [Текст] : всесоюзная науч.-техн. конференция "20 лет производства и применения изотопов и источников ядерных излучений в народном хозяйстве СССР". Минск. Октябрь 1968 г. Т. 2 / Гос. комитет по использованию атомной энергии СССР. – М. : Атомиздат, 1972. – 591 с.

191. Радиотехнический анализ продуктов деления [Текст] : сборник статей. – М. ; Л. : Изд-во АНСССР, 1960. – 135 с.

192. Развитие аналитической химии на Украине [Текст] / под общ. ред. А. Т. Пилипенко. – К. : Наукова думка, 1982. – 368 с.

193. Развитие общей, неорганической и аналитической химии в СССР [Текст] / под ред. акад. Н. М. Жаворонкова. – М. : Наука, 1967. – 323 с. – (Советская наука и техника за 50 лет, 1917 - 1967).

194. Развитие органической химии в СССР [Текст] / под ред. В. В. Коршака. – М. : Наука, 1967. – 572 с. – (Советская наука и техника за 50 лет, 1917 - 1967).

195. Развитие органической химии на Украине [Текст] / А. В. Богатский, А. А. Ясников, В. Я. Починок, др ; редкол.: А. В. Кирсанов. – К. : Наук. думка, 1979. – 241 с.

196. Развитие отечественной коллоидной химии [Текст] : указатель литературы 1967 - 1978 гг. / сост. Ф. Д. Овчаренко, З. М. Ващенко, М. К. Погребняк. – К. : Наука, 1984. – 603 с.

197. Рассказывают ученые-химики [Текст] / АН СССР ; сост. Г. П. Хомченко. – М. : Наука, 1964. – 254 с. – (Научно-популярная серия).

198. Реакционная способность и механизмы реакций органических соединений [Текст]. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1971. – 198 с.

199. Реакционная способность координационных соединений. Чтения им. А. А. Гринберга [Текст] : сборник. – М. : Наука, 1976. – 198 с. – (Проблемы координационной химии).

200. Реакционноспособность координационных и полимерных соединений. Вопросы химии и химической технологии [Текст] : межвуз. сб. / редкол. : И. А. Полотебнова (отв. ред.) и др. – Кишинев : Штиинца, 1982. – 151 с.

201. Російсько-український хімічний словник [Текст] : 6 000 термінів / уклад. С. Ф. Некряч, Ю. П. Назаренко, В. П. Чернецький. – 2-ге вид. – Харків : Основа, 1990. – 187 с.

202. Руководство по аналитической химии [Текст] / перевод с нем. В. В. Кузнецова, Л. Б. Кузнецовой ; под ред. Ю. А. Клячко. – М. : Мир, 1975. – 462 с.

203. Русские химики [Текст] : аннотир. указатель литературы / под ред. С. И. Вольфковича. – М. : [б. и.], 1954. – 146 с.

204. Русско-дари словарь по естественнонаучным дисциплинам: физика, химия, математика, начертательная геометрия, черение, биология [Текст] : около 11 000 терминов : для студентов-иностранцев / Н. С. Кузнецов, А. А. Никишин, Ш. М. Нек, др. – М. : Русский язык, 1984. – 231 с.

205. Русско-монгольский словарь по естественнонаучным дисциплинам: физика, химия, математика, начертательная геометрия, черчение, биология [Текст] : около 11 000 терминов / Н. С. Кузнецов, А. А. Никишин, Ц. Тойвгоо, др. – М. : Русский язык, 1989. – 192 с.

206. Русско-арабский словарь по естественнонаучным дисциплинам: физика, химия, математика, начертательная геометрия, черчение, биология [Текст] : около 12 000 терминов / Н. С. Кузнецов, А. А. Никишин, Х. М. Шах, др. – М. : Русский язык, 1982. – 245 с.

207. Русско-арабский словарь по естественнонаучным дисциплинам: физика, химия, математика, начертательная геометрия, черчение, биология [Текст] : около 11 000 терминов / Н. С. Кузнецов, А. А. Никишин, Х. М. Шах, др ; арабская часть под ред. Аль-Зейди Исса. – 2-е изд., испр. – М. : Русский язык, 1986. – 224 с.

208. Русско-арабский словарь по естественнонаучным дисциплинам: физика, химия, математика, начертательная геометрия, черчение, биология [Текст] : около 12 000 терминов / Н. С. Кузнецов, А. А. Никишин, Х. М. Шах, др. – М. : Русский язык, 1982. – 246 с.

209. Рутений и осмий [Текст] : библиографический указатель литературы, 1804 - 1960. – М. : Изд-во Акад. Наук СССР, 1962. – 251 с.

210. Сборник научно-методических статей по химии [Текст]. Вып. 9. – М. : Высшая школа, 1982. – 72 с.

211. Сборник научно-методических статей. Химия [Текст]. Вып. 13 : Самостоятельная работа студентов. – М. : Изд-во МПИ, 1991. – 157 с.

212. Сборник работ по радиационной химии [Текст] / отв. ред. Н. А. Бах. – М. : Изд-во АН СССР, 1955. – 263 с.

213. Сборник работ по физической химии [Текст] / под ред. М. И. Темкина, С. Я. Пшежецкого. – М. ; Л. : Академиздат, 1947. – 427 с.

214. Сборник работ по химии [Текст]. № 1. – М. : Изд. науч.-техн. управл. ВСНХ, 1928. –

256 с.


215. Сборник работ по химии [Текст]. № 2. – М. : Изд. науч.-техн. управл. ВСНХ, 1928. –

261 с.


216. Сборник работ по химии [Текст]. № 3. – М. : Изд-е науч.-техн. управл. ВСНХ, 1929. – 193 с.

217. Сборник статей по общей химии [Текст] : в 2 т. Т. 1. – М. ; Л. : АН СССР, 1953. – 766 с.

218. Сборник статей по общей химии [Текст] : в 2 т. Т. 2. – М. ; Л. : АН СССР, 1953. – 920 с.

219. Сборник технических условий на реактивы и препараты для лабораторных работ. Неорганические реактивы и препараты [Текст]. – М. : Госхимиздат, 1961. – 563 с.

220. Сборник технических условий на реактивы и препараты для лабораторных работ. Органические реактивы и препараты [Текст]. – М. : Госхимиздат, 1961. – 572 с.

221. Сборник технических условий на химические реактивы [Текст]. Вып. 2 : Органические реактивы. – М. : Химия, 1967. – 190 с.

222. Сборник технических условий на химические реактивы. Неорганические реактивы [Текст]. – М. : Химия, 1965. – 262 с.

223. Сборник технических условий на химические реактивы. Неорганические реактивы [Текст]. Вып. 2. – М. : Химия, 1967. – 113 с.

224. Сборник трудов молодых научных сотрудников и аспирантов [Текст]. – Тбилиси : [б. и.], 1971. – 167 с.

225. Сборник унифицированных методов анализа ниобия, тантала, пятиокиси ниобия, пятиокиси тантала и оксифторниобата калия [Текст]. – М. : [б. и.], 1964. – 113 с.

226. Сборник химических анализаторов изверженных горных пород южной части Дальнего Востока [Текст]. – Хабаровск : [б. и.], 1961. – 701 с.

227. Сергей Семенович Наметкин. По воспоминаниям современников [Текст] / АН СССР, Ин-т нефтехимического синтеза им. А. В. Топчиева. – М. : Наука, 1982. – 144 с.

228.Синтез и свойства мономеров [Текст]. – М. : Наука, 1964. – 300 с.

229. Синтез и физико-химия полимеров [Текст] : республик. межвед. сб. Вып. 10 - 23 – К. : Наукова думка, 1972 - 1978

230. Синтез и физико-химия полимеров [Текст] : республик. межвед. сб. – К. : Наукова думка, 1966. – 195 с. – (Сер. "Синтез и исследование полимеров").

231. Синтез и физико-химия полимеров [Текст] : сб. статей по результатам науч.-исслед. работ / редкол. : К. А. Корнев (гл. ред.) и др. – К. : Наукова думка, 1964. – 172 с. – (Сер. "Синтез и исследование полимеров").

232. Синтез кремнийорганических мономеров [Текст] / А. Д. Петров, В. Ф. Миронов, В. А. Пономаренко, Е. А. Чернышев. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 551 с.

233. Синтез органических соединений [Текст] : материалы 1 Белорусского республиканского совещания по органической химии и технологии органического синтеза / под ред. Н. С. Козлова. – Минск : Наука и техника, 1970. – 147 с.

234. Синтез природных соединений, их аналогов и фрагментов [Текст]. – М. ; Л. : Наука, 1965. – 293 с. – (Журнал общей химии).

235. Синтез сульфидов, тиофенов и тиолов типа соединений, встречающихся в нефтях [Текст] / отв. ред. Е. Н. Караулова. – М. : Наука, 1988. – 207 с.

236. Синтез, структура и свойства полимеров [Текст]. – Л. : Наука, 1989. – 284 с.

237. Синтезы гетероциклических соединений [Текст]. Вып. 5 / гл. ред. А. Л. Мнджоян. – Ереван : Изд-во АН Армянской СССР, 1960. – 85 с.

238. Синтезы органических препаратов [Текст]. Сб. 9 / пер. с англ. А. Ф. Платэ. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1959. – 102 с.

239. Синтезы органических препаратов [Текст]. Сб. 3-12 / пер. с англ. А. Ф. Платэ ; под ред. Б. А. Казанского. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1952 – 1964

240. Синтетические материалы в области металлоорганических соединений ртути [Текст]. Вып. 3. – М. ; Л. : Академиздат, 1945. – 148 с.

241. Словарь органических соединений. Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных [Текст] : в 3 т. Т. 1 : Abietic Acid - Dypnone / ред. англ. издания И. Хейльброн, Г. М. Бэнбери ; предисл. В. М. Родионова. – М. : Изд. иност. литературы, 1949. – 1071 с.

242. Словарь органических соединений. Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных [Текст] : в 3 т. Т. 2 : Eccaine - Vyrtillin chlorid / ред. англ. издания И. Хейльброн, Г. М. Бэнбери ; предисл. В. М. Родионова. – М. : Изд. иност. литературы, 1949. – 891 с.

243. Словарь органических соединений. Строение, физические и химические свойства важнейших органических соединений и их производных [Текст] : в 3 т. Т. 3 : Naphthagarbazole - zygadenine / ред. англ. издания И. Хейльброн, Г. М. Бэнбери ; предисл. В. М. Родионова. – М. : Изд. иност. литературы, 1949. – 977 с.

244. Советская химия за 25 лет [Текст] : сб. ст. – М. ; Л. : Академиздат, 1944. – 287 с.

245. Советская химия за двадцать пять лет [Текст] : сб. ст. – М. ; Л. : Академиздат, 1944. –

287 с.

246. Современные методы анализа [Текст] : методы исслед. хим. состава и строения веществ : к семидесятилетию академика А. П. Виноградова. – М. : Наука, 1965. – 333 с.247. Современные методы анализа материалов [Текст] : сборник статей-обзоров журнала"Заводская лаборатория". – М. : Металлургия, 1969. – 286 с.

248. Современные методы и приборы для определения состава, свойств и состояния веществ [Текст]. Вып. 1 : pH и rH-метрии. – М. : ЦИНТИ, 1962. – 182 с.

249. Современные методы и приборы для определения состава, свойств и состояния веществ [Текст]. Вып. 2 : Ультразвуковые методы физико-химического анализа. – М. : ЦИНТИ, 1962. – 182 с.

250. Современные методы органического синтеза [Текст] / Т. В. Мандельштам, Б. В. Иоффе, Ю. П. Арцыбашева, др ; под общ ред. Б. В. Иоффе. – 2-е изд, доп. и перераб. – Л. : ЛГУ, 1980. – 232 с.

251. Современные методы разделения и определения радиоактивных элементов [Текст] : сб. науч. тр. / отв. ред. Б. Ф. Мясоедов, А. В. Давыдов. – М. : Наука, 1989. – 311 с.

252. Современные проблемы органической химии [Текст] : сб. обзорных статей. Вып. 2. – Л. : Изд-во Ленингр. ун-та, 1971. – 104 с.

253. Современные проблемы физической химии поверхности полупроводников [Текст] : сб. науч. тр. / АН СССР, Ин-т физики полупроводников ; отв. ред. А. В. Ржанов, С. М. Репинский. – Новосибирск : Наука, 1988. – 238 с.

254. Современные пробоотборные системы для промышленных анализаторов состава и физико-химических свойств продуктов [Текст] : обзор зарубеж. материалов / Гос. ком. по приборостроению, средствам автоматизации и системам управления при Госплане СССР. – М. : [б. и.], 1964. – 66 с.

255. Состояние теории химического строения в органической химии [Текст] : всесоюз. совещание 11-14 июня 1951 г. Стенограф. отчет. – М. : Изд-во АН СССР, 1952. – 440 с.

256. Состояние теории химического строения в органической химии [Текст] : доклад ком. отд-ния хим. наук. – М. : Изд-во АН СССР, 1954. – 124 с.

257. Спектроскопия и ее применение в геофизике и химии [Текст] / отв. ред. Я. Д. Райхбаум, А. Б. Сечкарев. – Новосибирск : Наука, 1975. – 386 с.

258. Спектры и строение молекул [Текст] / под ред. Я. И. Герасимова, П. А. Акишина. – М. : Изд-во Москов. ун-та, 1980. – 216 с.

259. Специальное программное и информационное обеспечение автоматизированных систем аналитического контроля предприятий цветной металлургии [Текст] : обзор. инф. – М. :

[б. и.], 1986. – 49 с. – (Комплексная автоматизация и автоматизированные системы управления в цветной металлургии ; вып. 4).

260. Справочник показателей качества химических реактивов [Текст] : в 2 кн. Кн. 1 / В. Г. Брудзь, В. А. Раковская, Л. Е. Ускова, др. – М. : Химия, 1968. – 528 с.

261. Справочник показателей качества химических реактивов [Текст] : в 2 кн. Кн. 2 / В. Г. Брудзь, В. А. Раковская, Л. Е. Ускова, др. – М. : Химия, 1968. – 394 с.

Бугаевский, А. А. Расчет химических равновесий в растворе [Текст] / А. А. Бугаевский. – Харьков : Вища школа, 1980. – 135 с.

262. Справочник по растворимости [Текст]. Т. 2 : Тройные многокомпонентные системы.

кн. 2 / АН СССР, ВИНТИ ; отв. ред. В. В. Кафаров. – М. ; Л. : Издательство АН СССР, 1963. – 1137 с.

263. Справочник по химии полимеров [Текст] / Ю. С. Липатов, А. Е. Нестеров, Т. М. Гриценко, др. – К. : Наукова думка, 1971. – 535 с.

264. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем [Текст]. Т. 1 : Трехкомпонентные системы. кн. 1 / А. Б. Здановский, Е. Ф. Соловьева, Е. И. Ляховская, др ; под ред. А. Д. Пельша. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1973. – 568 с.

265. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем [Текст]. Т. 1 : Трехкомпонентные системы. кн. 2 / А. Б. Здановский, Е. Ф. Соловьева, Е. И. Ляховская, др ; под ред. А. Д. Пельша. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1973. – 484 с.

266. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем [Текст]. Т. 2 : Четырехкомпонентные системы. кн. 1 / А. Б. Здановский, Е. Ф. Соловьева, Е. И. Ляховская, др ; под ред. А. Д. Пельша. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1975. – 552 с.

267. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем [Текст]. Т. 2 : Четырехкомпонентные системы. кн. 2 / А. Б. Здановский, Е. Ф. Соловьева, Е. И. Ляховская, др ; под ред. А. Д. Пельша. – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1975. – 552 с.

268. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем [Текст]. Т. 1 : Трехкомпонентные системы / А. Б. Здановский, Е. Ф. Соловьева, Л. Л. Эзрохи, Е. И. Ляховская ; под ред. А. Д. Пельша. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1953. – 671 с.

269. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем [Текст]. Т. 2 : Четырехкомпонентные и более сложные системы / А. Б. Здановский, Е. Ф. Соловьева, Л. Л. Эзрохи, Е. И. Ляховская ; под ред. А. Д. Пельша. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1954. – 600 с.

270. Справочник экспериментальных данных по растворимости многокомпонентных водно-солевых систем [Текст]. Т. 3 : Двухкомпонентные системы ; Элементы 1 группы и их соединения / А. Б. Здановский, Е. Ф. Соловьева, Л. Л. Эзрохи, Е. И. Ляховская ; под ред. А. Д. Пельша. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1961. – 949 с.

271. Справочник по экстракции [Текст] : в 3 т. Т. 1 : Николотова З. И., Карташова Н. А. Экстракция нейтральными органическими соединениями / под ред. А. М. Розена. – М. : Атомиздат, 1976. – 600 с.

272. Справочник по экстракции [Текст] : в 3 т. Т. 3 : Мартинов Б. В. Экстракция органическими кислотами и их солями / под общ. ред. А. М. Розена. – М. : Атомиздат, 1978. – 367 с.

273. Справочник по химии [Текст] / П. И. Воскресенский, Л. А. Цветков, Д. А. Эпштейн, др. – М. : Просвещение, 1974. – 288 с. – (Пособие для уч-ся).

274. Справочник по химии для поступающих в вузы [Текст] / А. Т. Пилипенко, В. Я. Починок, И. П. Середа, др ; под ред. А. Т. Пилипенко. – К. : Наукова думка, 1971. –

408 с.


275. Справочник по элементарной химии [Текст] / А. Т. Пилипенко, В. Я. Починок, И. П. Середа, Ф. Д. Шевченко ; под ред. А. Т. Пилипенко. – К. : Наукова думка, 1985. – 558 с.

276. Справочник по элементарной химии [Текст] / А. Т. Пилипенко, В. Я. Починок, И. П. Середа, Ф. Д. Шевченко ; под ред. А. Т. Пилипенко. – 2-е изд., перераб. и доп. – К. : Наукова думка, 1977. – 537 с.

277. Справочник по элементарной химии [Текст] / А. Т. Пилипенко, В. Я. Починок, И. П. Середа, Ф. Д. Шевченко ; под общ. ред. А. Т. Пилипенко. – 3- е изд., стереотип. – К. : Наукова думка, 1980. – 542 с.

278. Справочник химика [Текст]. Т. 1 / [ред. кол. Б. П. Никольский (гл. ред.). – 3-е изд., испр. – Л. : Химия, 1971. – 1071 с.

279. Справочник химика [Текст]. Т. 1 : Общие сведения. Строение вещества. Свойства важнейших веществ. Лабораторная техника. – 2-е изд., перерарб и доп. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1962. – 1070 с.

280. Справочник химика [Текст]. Т. 2 : Основные свойства неорганических и органических соединений. – 2-е изд., перерарб и доп. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1964. – 1167 с.

281. Справочник химика [Текст]. Т. 3 : Химическое равновесие и кинетика. Свойства растворов. Электродные процессы / [ред. кол. Б. П. Никольский (гл. ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; Л. : Химия, 1964. – 1005 с.

282. Справочник химика [Текст]. Т. 4 : Аналитическая химия. Спектральный анализ. Показатели преломления / [ред. кол. Б. П. Никольский (гл. ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1967. – 919 с.

283. Справочник химика [Текст]. Т. 4 : Аналитическая химия. Спектральный анализ. Показатели преломления / [ред. кол. Б. П. Никольский (гл. ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; Л. : Химия, 1965. – 919 с.

284. Справочник химика [Текст]. Т. 5 : Сырье и продукты промышленности неорганических веществ, процессы и аппараты. Коррозия, гальванотехника, химические источники тока / гл. ред. Б. П. Никольский. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. ; Л. : Химия, 1966. – 974 с.

285. Справочник химика [Текст]. Т. 6 : Сырье и продукты промышленности органических веществ / [ред. кол. Б. П. Никольский (гл. ред.). – 2-е изд., перераб. и доп. – Л. : Химия, 1967. – 1011 с.

286. Справочник химика [Текст]. До. том : Номенклатура органических соединений. Техника безопасности. Сводный предметный указатель / [ред. кол. Б. П. Никольский (гл. ред.). – Л. : Химия, 1968. – 507 с.

287. Справочник химика [Текст] : в 4 т. Т. 1 : Общие сведения. Элементы и строение материи. Свойства важнейших веществ. Таблицы спектральных и рентгено-спектральных линий / [ред. кол. Б. П. Никольский и др.]. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1951. – 895 с.

288. Справочник химика [Текст]. Т. 2 : Основные свойства неорганических и органических соединений / [ред. кол. Б. П. Никольский и др.]. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1951. – 1147 с.

289. Справочник химика [Текст]. Т. 3 : Химическое равновесие и кинетика. Растворы. Аналитическая и техническая химия / [ред. кол. : Б. П. Никольский и др.]. – Л. ; М. : Госхимиздат, 1952. – 1191 с.

290. Справочник химика [Текст]. Т. 2 : Основные свойства неорганических и органических соединений / гл. ред. Б. П. Никольский. – 3-е изд., испр. – Л. : Химия, 1971. – 1167 с.

291. Справочник химика-аналитика [Текст] / А. И. Лазарев, И. П. Харламов, П. Я. Яковлев, Е. Ф. Яковлева. – М. : Металлургия, 1976. – 184 с.

292. Спутник химика по "Chemsker-Kalender" [Текст]. Т. 2 : Важнейшие свойства химических соединений. Удельные веса. Растворимость. – 2-е изд., вновь пересмотр. – Л. : Химтеорет1935, 1935. – 390 с.

293. Столетие теории химического строения [Текст] / сб. ст. А. М. Бутлерова, А. Кекуле, А. С. Купера, В. В. Марковникова. – М. : Изд-во АН СССР, 1961. – 146 с.

294. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 2 : Дяткина М. Е., Розенберг Е. Л. Квантово-химические расчеты соединений переходных элементов. – М. : [б. и.], 1974. – 139 с.

295. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 3 : Нефедов В. И. Валентные электронные уровни химических соединений (по данным фотоэлектронной, рентгеноэлектронной и рентгеновской спектроскопии). – М. : [б. и.], 1975. – 174 с. – (Итоги науки и техники).

296. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 4 : Чаркин О. П. Стабильность и структура газообразных неорганических молекул. – М. : [б. и.], 1976. – 110 с. – (Итоги науки и техники).

297. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 5 : Алексанян В. Т., Локшин Б. В. Колебательные спектры П-комплексов переходных элементов. – М. : [б. и.], 1976. – 178 с. – (Итоги науки и техники).

298. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 6 : Квантовохимические расчеты комплексных соединений переходных металлов. – М. : [б. и.], 1978. – 146 с. – (Итоги науки и техники. Сер. "Строение молекул и хим. связь").

299. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 7 : Квантовомеханические расчеты двухатомных молекул. – М. : [б. и.], 1979. – 110 с. – (Итоги науки и техники).

300. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 8 : Никитин Е. Е., Уманский С. Я. Полуэмпирические методы расчета взаимодействия атомов. – М. : [б. и.], 1980. – 144 с. – (Итоги науки и техники).

301. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 9 : Жидомиров Г. М., Михейкин И. Д. Кластерное приближение в квантовохимических исследованиях хемосорбции и поверхностных структур. – М. : [б. и.], 1984. – 164 с. – (Итоги науки и техники).

302. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 10. – М. : [б. и.], 1986. – 184 с. – (Итоги науки и техники).

303. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 11 : Дьячков П. Н., Левин А. А. Вибронная теория относительной стабильности изомеров в неорганических молекулах и комплексах. – М. : [б. и.], 1987. – 189 с. – (Итоги науки и техники).

304. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 12 : Кривошей И. В., Скоробогатов В. М. Структура и физико-химические свойства синтетических органических металлов. – М. : [б. и.], 1988. – 124 с. – (Итоги науки и техники).

305. Строение молекул и химическая связь [Текст]. Т. 13 : Магнитный резонанс тяжелых ядер в исследовании координационных соединений. – М. : [б. и.], 1988. – 124 с. – (Итоги науки и техники).

306. Тезисы докладов первой Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 ноября 1986 г. [Текст]. Т. 1. – Иваново : ИХНР, 1986. – 199 с.

307. Тезисы докладов первой Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 ноября 1986 г. [Текст]. Т. 2 : Продолжение. – Иваново : ИХНР, 1986. –

399 с.


308. Тезисы докладов первой Всесоюзной конференции "Химия и применение неводных растворов", 11-13 ноября 1986 г. [Текст]. Т. 3 : Продолжение. – Иваново : ИХНР, 1986. –

599 с.


309. Теоретическая органическая химия [Текст] : доклады, представл. на симпозиуме, посвященном памяти Кекуле, организованном химическом об-вом. Лондон, сентябрь 1958 г. / пер. с англ. Ю. Г. Бунделя ; под ред. Р. Х. Фрейдлиной. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1963. – 365 с.

310. Технология органических веществ [Текст]. Т. 3 : Химия и технология органических красителей и промежуточных продуктов (красители фосфоросодержащие, кремнийсодержащие, серусодержащие). – М. : [б. и.], 1973. – 104 с. – (Итоги науки и техники ВИНИТИ).

311. Технология органических веществ [Текст]. Т. 4 / науч. ред. А. А. Кричко. – М. : [б. и.], 1977. – 112 с.

312. Технология органических веществ [Текст]. Т. 5 : Рахманкулов Д. Л., Караханов Р. А., Злотский С. С. Химия и технология 1, 3-диоксациклоалканов. – М. : ВИНИТИ, 1979. – 287 с.

313. Технология органических веществ [Текст]. Т. 6. – М. : ВИНИТИ, 1981. – 126 с.

314. Технология органических веществ [Текст]. Т. 7 : Рахманкудов Д. Л., Караханов Р. А., Злотский С. С. Успехи химии 1, 1-диалкоксиалканов. – М. : [б. и.], 1983. – 232 с.

315. Технология органических веществ [Текст]. Т. 8 : Быков В. А., Калумянц К. А. Биокагали заторы в решении вопросов продовольственной программы. – М. : [б. и.], 1984. – 184 с. – (Итоги науки и техники).

316. Технология органических веществ [Текст]. Т. 9. – М. : [б. и.], 1984. – 145 с. – (Итоги науки и техники).

317. Технология органических веществ [Текст]. Т. 10 : Поконова Ю. В., Файнберг В. С. Сланцехимия. – М. : [б. и.], 1984. – 145 с. – (Итоги науки и техники).

318. Технология органических веществ [Текст]. Т. 11 : Рахманкулов Д. Л., Злотский С. С., Караханов Р. А. и др. Химия ортоэфиров. – М. : [б. и.], 1986. – 182 с. – (Итоги науки и техники).

319. Технология органических веществ [Текст]. Т. 12 : Рогачев В. И., Бабарин В. П., Гельфанд С. Ю., Филиппович В. П. Проблемы стерилизации пищевых продуктов. – М. : [б. и.], 1986. – 122 с. – (Итоги науки и техники).

320. Технология органических веществ [Текст]. Т. 13 : Лапидус А. Л., Пирожков С. Д., Капкин В. Д., Крылова А. Ю. Синтезы на основе синтез-газа и метанола. – М. : [б. и.], 1987. – 158 с. – (Итоги науки и техники).

321. Технология органических веществ [Текст]. Т. 14 : Химия и технология ацеталей, ортоэфиров и их гетероаналогов ; Реакции расщепления ацеталей и их гетероаналогов элементоорганическими соединениями. – М. : [б. и.], 1987. – 183 с. – (Итоги науки и техники).

322. Технология органических веществ [Текст]. Т. 15 : Высокоэффективные углеродные адсорбенты из продуктов переработки горючих ископаемых. – М. : [б. и.], 1988. – 143 с. – (Итоги науки и техники).

323. Толковый словарь по химии и химической технологии: основные термины [Текст] : около 5500 терминов / С. М. Баринов, Б. Е. Восторгов, Л. Я. Герцберг, др ; под ред. Ю. А. Лебедева. – М. : Рус. язык, 1987. – 525 с.

324. Труды Архива АН СССР [Текст]. Вып. 15 : Рукописные материалы химиков второй половины 18 в. в Архиве АН СССР. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1957. – 214 с.

325. Труды Всесоюзной конференции по аналитической химии [Текст]. Т. 3. – М. ; Л. : Академиздат, 1944. – 364 с.

326. Труды Всесоюзной конференции по коллоидной химии, Киев, 13 - 18 июня 1950 г. [Текст]. – К. : Изд-во АН УССР, 1952. – 391 с.

327. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 1 (IV). – М. ; Л. : Академиздат, 1947. – 195 с.

328. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 2 (V). – М. ; Л. : Академиздат, 1949. – 181 с.

329. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 3 (VI). – М. ; Л. : Академиздат, 1951. – 165 с.

330. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 5 (VIII). – М. ; Л. : Академиздат, 1954. – 296 с. + с илл.

331. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 6 (IX). – М. ; Л. : Академиздат, 1955. – 539 с. + с илл.

332. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 7 (X). – М. ; Л. : Академиздат, 1956. – 302 с. + с илл.

333. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 8 (XI) : Спектрофотометрические и колориметрические методы анализа. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 286 с.

334. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 9 (XII) : Применение радиоактивных изотопов в аналитической химиии колориметрические методы анализа. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 366 с.

335. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 10 : Анализ газов в металлах. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 301 с.

336. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 11 : Органические реагенты в аналитической химии. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 459 с.

337. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. XV : Методы концентрирования веществ в аналитической химии / АН СССР, Ин-т геохимии и аналитической химии. – М. : Наука, 1965. – 395 с.

338. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 12 : Методы определения примесей в чистых металлах. – М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 408 с.

339. Труды комиссии по аналитической химии [Текст]. Т. 13 : Органический анализ. – М. : Изд-во АН СССР, 1963. – 507 с.

340. Труды третьей всесоюзной конференции по коллоидной химии [Текст]. – М. : Изд-во АН СССР, 1956. – 494 с.

341. Труды третьей конференции по высокомолекулярным соединениям. Полимеризация и поликонденсация [Текст]. – М. : Академиздат, 1948. – 177 с.

342. Труды четвертой конференции по высокомолекулярным соединениям. Исследования в области целлюлозы и ее спутников [Текст]. – М. : Академиздат, 1948. – 179 с.

343. Успехи аналитической химии [Текст] : [сб. статей] : к 70-летию акад. И. П. Алимарина / [отв. ред. Ю. А. Золотов, М. Н. Петрикова]. – М. : Наука, 1974. – 361 с.

344. Успехи коллоидной химии [Текст]. – М. : Наука, 1973. – 362 с.

345. Успехи неорганической и элементоорганической химии [Текст] : материалы 17 межд. конгресса по теоретической и прикладной химии, сост. в Мюнхене 30 авг.- 6 сент. 1959 г. : пер. с нем и фр. / под ред. И. В. Тананаева. – М. : Изд-во иностр. лит., 1963. – 384 с.

346. Успехи органической химии [Текст]. Т. 2 / пер. с англ. Я. Ф. Комиссарова ; под ред. И. Л. Кнунянца. – М. : Мир, 1964. – 476 с.

347. Успехи органической химии [Текст]. Т. 3 / пер. с англ. Я. Ф. Комиссарова ; под ред. И. Л. Кнунянца. – М. : Мир, 1966. – 299 с.

348. Успехи органической химии [Текст]. Т. 4 / пер. с англ. Я. Ф. Комиссарова ; под ред. И. Л. Кнунянца. – М. : Мир, 1966. – 346 с.

349. Успехи органической химии [Текст]. Т. 5 / пер. с англ. Я. Ф. Комиссарова ; под ред. И. Л. Кнунянца. – М. : Мир, 1968. – 316 с.

350. Успехи химии за 1934 г. [Текст] : ежегодник англ. хим. общ-ва. – М. : Гл. ред. хим. лит., 1936. – 446 с.

351. Успехи химии за 1935 г. [Текст] : ежегодник англ. хим. общ-ва. – М. : Гл. ред. хим. лит., 1937. – 534 с.

352. Успехи химии и технологии полимеров [Текст] : сб. 2 / отв. ред. З. А. Роговин. – М. : Госхимиздат, 1957. – 296 с.

353. Успехи химии и физики полимеров [Текст] / ред. коллегия : З. А. Роговин и др. – М. : Химия, 1970. – 447 с.

354. Успехи химии полимеров [Текст] / ред. коллегия : З. А. Роговин (отв. ред.) и др. – М. : Химия, 1966. – 418с.

355. Успехи химии фтора [Текст] / пер. с англ. под ред. А. П. Сергеева. – М. ; Л. : [б. и.], 1964. – 576 с.

356. Успехи химии фтора [Текст] : пер. с англ. Т. 3-4 / под ред. А. П. Сергеева. – Л. : Химия, 1970. – 445 с.

357. Установление структуры органических соединений физическими и химическими методами [Текст] : пер. с англ. Кн. 1 / под ред. Я. М. Варшавского, И. Ф. Луценко. – М. : Химия, 1967. – 532 с. – (Методы органической химии. Серия монографий ; т. XI).

358. Установление структуры органических соединений физическими и химическими методами [Текст] : пер. с англ. Кн. 2 / под ред. Я. М. Варшавского, И. Ф. Луценко. – М. : Химия, 1967. – 800 с. – (Методы органической химии. Серия монографий ; т. XI).

359. Физика и химия твердого тела [Текст] : сб. ст. / под ред. Т. С. Жданова и др. – М. : Изд-во МГУ, 1979. – 144 с.

360. Физико-химический анализ [Текст]. – М. : АН СССР, 1959. – 294 с. – (Итоги науки. Химические науки ; [вып. 4]).

361. Физико-химический анализ [Текст] : труды юбилейной конф. / отв. ред. А. В. Николаев, А. А. Опаловский. – Новосибирск : АН СССР, Сиб. отд., 1963. – 330 с.

362. Физико-химический анализ в промышленности [Текст] / пер. с нем. А. Г. Злобинского ; под ред. П. П. Казакевича. – Харьков ; К. : Гостехиздат, 1936. – 384 с.

363. Физические и физико-химические методы анализа органических соединений [Текст]. Т. 1 : Проблемы аналитической химии. – М. : Наука, 1970. – 336 с.

364. Физические методы в химии гетероциклических соединений [Текст] / под ред. А. Р. Катрицкого. – М. ; Л. : Химия, 1966. – 657 с.

365. Физические методы органической химии [Текст]. Т. 1 / под ред. А. Вайсберга. – М. : Изд. иностр. лит., 1950. – 582 с.

366. Физические методы органической химии [Текст]. Т. 3 / под ред. А. Вайсберга. – М. : Изд. иностр. лит., 1954. – 216 с.

367. Физические методы органической химии [Текст]. Т. 4 / под ред. А. Вайсберга. – М. : Изд. иностр. лит., 1955. – 748 с.

368. Физические методы органической химии [Текст]. Т. 5 / под ред. А. Вайсберга. – М. : Изд. иностр. лит., 1957. – 445 с.

369. Философские проблемы современного естествознания [Текст] : республ. межвед. научн. сб. Вып. 70 : Философские проблемы химии, биологии, экологии. – [Б. м.] : [б. и.], 1989. –

133 с.


370. Философские проблемы современной химии [Текст] / под ред. Ю. И. Соловоева,

Н. И. Родного. – М. : Прогресс, 1971. – 230 с.

371. Фосфор в окружающей среде [Текст] / под ред. Э. Гриффта и др. – М. : Мир, 1977. –

321 с.


372. Фтор и его соединения [Текст] : пер. с англ. Т. 1 / под ред. Д. Саймонса. – М. : Изд-во ин. лит., 1953. – 509 с.

373. Фундаментальні орієнтири науки: хімія та наукові основи перспективних технологій [Текст] : зб. статей за матеріалами проектів ДФФД. – К. : Академперіодика, 2005. – 405 с. – (Б-ка держ. фонду фундаментальних досліджень).

374. Хемометрика [Текст] / пер. с англ. А. Н. Мариничева, А. К. Чарыкова ; под ред. И. А. Ибрагимова, А. К. Чарыкова. – Л. : Химия, 1989. – 269 с.

375. Химикаты для полимерных материалов [Текст] : справочник / под ред. Б. Н. Горбунова. – М. : Химия, 1984. – 320 с.

376. Химико-технический справочник [Текст]. Ч. 5 : Электрохимическая промышленность. – Л. : Госхимтехиздат, 1932. – 137 с.

377. Химическая литература СССР [Текст]. Т. 1. вып. 2 : Химия в изданиях АН СССР, 1931-1935. – М. ; Л. : АН СССР, 1951. – 245 с.

378. Химическая энциклопедия [Текст]. Т. 1 : Абл - Дар / гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М. : Советская энциклопедия, 1988. – 623 с.

379. Химическая энциклопедия [Текст]. Т. 2 : Даф - Мед / гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М. : Советская энциклопедия, 1990. – 671 с.

380. Химические процессы в морях и океанах [Текст] / АН СССР, Океанографическая комиссия. – М. : Наука, 1966. – 179 с.

381. Химические реагенты в добыче и транспорте нефти [Текст] : справочник / Д. Л. Рахманкулов, О. С. Злотский, В. И. Мархасин, др. – М. : Химия, 1987. – 144 с.

382. Химические реакции полимеров [Текст] : справочная книга. Т. 1 / пер. с англ. под ред. З. А. Роговина ; под ред. Е. Феттеса. – М. : Мир, 1967. – 503 с.

383. Химические свойства соединений редкоземельных элементов [Текст]. – М. : Наука, 1973. – 118 с.

384. Химический словарь на 6 языках: англо-немецко-испанско-французско-польско-русский [Текст] / под ред. С. Собецкой. – Warszawa : [б. и.], 1966. – 1325 с.

385. Химический состав рудных тел и его геологическая интерпретация на примере месторождений Блэк-Стар, Мунт-Айза, Квинсленд [Текст] : обзоры по отдельным проблемам. – М. : [б. и.], 1964. – 67 с. – (Сер. "Изучение вещественного состава и технология обогащения руд ; вып. 9).

386. Химический энциклопедический словарь [Текст] / гл. ред. И. Л. Кнунянц. – М. : Сов. энциклопедия, 1983. – 792 с.

387. Химия - творец новых материалов [Текст]. – М. : Знание, 1965. – 47 с.

388. Химия [Текст]. Ч. 2 / пер. с англ., под ред. М. Е. Дяткиной. – М. : Мир, 1973. – 351 с.

389. Химия [Текст]. Ч. 1 / пер. с англ., под ред. М. Е. Дяткиной. – М. : Мир, 1973. – 427 с.

390. Химия [Текст] : сб. науч. тр. – Куйбышев : [б. и.], 1969. – 188 с.

391. Химия [Текст] : справ. руководство / пер. с нем. Ф. Г. Гаврюченкова и др. – Л. : Химия, 1975. – 576 с.

392. Химия [Текст] : справ. изд. / пер. с нем. В. А. Молочко, С. В. Крынкиной. – М. : Химия, 1989. – 648 с.

392. Химия [Текст] : пер. с нем. / В. Шретер, К. Х. Лаутеншлегер, Х. Бибрак, др. – М. : Химия, 1989. – 648 с.

394. Химия алкенов [Текст] / под ред. С. Патая. – М. : Просвещение, 1988. – 223 с.

395. Химия больших молекул [Текст] : сб. ст. – М. : АН СССР, 1958. – 299 с.

396. Химия в изданиях Академии наук СССР [Текст]. Т. 1. вып. 3 : 1936-1937. – М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1958. – 568 с. – (Химическая лит-ра СССР).

397. Химия в производстве строительных материалов [Текст] / Е. И. Ведь, Г. М. Бакланов, Е. Ф. Жаров [и др.]. – К. : Будівельник, 1968. – 194 с.

398. Химия и генезис горючих ископаемых [Текст] : труды первого Всесоюзного совещания, 1950 г. – М. : АН СССР, 1953. – 419 с.

399. Химия и переработка топлив [Текст] : труды ИГИ. Т. 28. вып. 1 : Переработка топлив. – М. : [б. и.], 1972. – 184 с.

400. Химия и переработка топлив [Текст] : труды ИГИ. Т. 28. вып. 2 : Химия, физика и использование топлива. – М. : [б. и.], 1972. – 184 с.

401. Химия и переработка топлив [Текст]. Т. 29. вып. 1 : Переработка топлив. – М. : [б. и.], 1973. – 200 с.

402. Химия и переработка топлив [Текст]. Т. 29. вып. 2 : Теория и технология восстановительной деструкции топлива. – М. : [б. и.], 1974. – 118 с.

403. Химия и переработка топлив [Текст]. Т. 30. вып. 1 : Химия и физика твердых топлив. – М. : [б. и.], 1974. – 205 с.

404. Химия и переработка топлив [Текст]. Т. 30. вып. 2 : Переработка топлив. – М. : [б. и.], 1975. – 126 с.

405. Химия и переработка топлив [Текст]. Т. 31. вып. 1 : Переработка топлив. – М. : [б. и.], 1976. – 78 с.

406. Химия и переработка топлив [Текст]. Т. 31. вып. 2 : Переработка топлив. – М. : [б. и.], 1976. – 88 с.

407. Химия и переработка топлив [Текст] : труды ИГИ. Т. 2. вып. 2 : Теория и технология восстановительной деструкции топлива. – М. : [б. и.], 1972. – 200 с.

408. Химия и переработка топлив [Текст] : труды ИГИ. Т. 27. вып. 1 : Переработка топлива. – М. : [б. и.], 1971. – 195 с.

409. Химия и периодическая таблица [Текст] / К. Сайто, С. Хаякова, Ф. Такеи, Х. Ямадера ; под ред. А. А. Слинкина. – М. : Мир, 1982. – 319 с.

410. Химия и практическое применение кремнеорганических соединений [Текст] : труды конференции. Вып. 6 : Доклады, дискуссии, решения. – Л. : Изд-во АН СССР, 1961. – 351 с.

411. Химия и применение фосфорорганических соединений [Текст] : труды второй конференции, 26.11-01.12 1959 г., Казань / отв. ред. А. Е. Арбузов. – М. : Изд-во АН СССР, 1962. – 631 с.

412. Химия и применение фосфорорганических соединений [Текст] : труды первой конференции, 8-10 декабря 1955 г. / отв. ред. А. Е. Арбузов. – М. : Изд-во АН СССР, 1957. – 527 с.

413. Химия и термодинамика растворов [Текст] : сб. Вып. 3. – Л. : [б. и.], 1973. – 231 с.

414. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 16 : Химия и технология медико-биологических полимеров / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1981. – 300 с. – (Итоги науки и техники).

415. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 17 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1982. – 250 с. – (Итоги науки и техники).

416. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 18 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1983. – 231 с. – (Итоги науки и техники).

417. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 19 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1984. – 223 с. – (Итоги науки и техники).

418. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 20 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1985. – 300 с. – (Итоги науки и техники).

419. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 22 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1987. – 91 с. – (Итоги науки и техники).

420. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 23 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1987. – 158 с. – (Итоги науки и техники).

421. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 24 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1988. – 156 с. – (Итоги науки и техники).

422. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 12 / науч. ред. С. И. Коппель. – М. : [б. и.], 1978. – 344 с. – (Итоги науки и техники).

423. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 25 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1988. – 196 с. – (Итоги науки и техники).

424. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 27 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1991. – 110 с. – (Итоги науки и техники).

425. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : соответствует рубрикам 31.25, 31.27, 34.15, 34.45, 61.59, 61.61 Рубрикатора ГАСНТИ. Т. 28 / науч. ред. Н. А. Плате. – М. : [б. и.], 1991. – 143 с. – (Итоги науки и техники).

426. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 13 / науч. ред. С. И. Коппель. – М. : [б. и.], 1980. – 287 с. – (Итоги науки и техники).

427. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 14 / науч. ред. С. И. Коппель. – М. : [б. и.], 1981. – 203 с. – (Итоги науки и техники).

428. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 15 / науч. ред. С. И. Коппель. – М. : [б. и.], 1981. – 101 с. – (Итоги науки и техники).

429. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 10 / ред. А. Н. Платэ. – М. : [б. и.], 1976. – 165 с. – (Итоги науки и техники).

430. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 11 / науч. ред. П. М. Валецкий. – М. : [б. и.], 1977. – 258 с. – (Итоги науки и техники. Сер. "Химия и технология высокомолекулярных соединений").

431. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 6 : Структура и своства каучуков и вулканизаторов / науч. ред. Б. К. Кармин. – М. : [б. и.], 1975. – 169 с. – (Итоги науки и техники).

432. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : обзоры. Т. 7 / науч. ред. В. В. Коршак. – М. : [б. и.], 1975. – 228 с. – (Итоги науки и техники. Сер. "Химия и технология высокомолекул. соединений").

433. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 8 / науч. ред. В. В. Коршак. – М. : [б. и.], 1976. – 160 с. – (Итоги науки и техники).

434. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 9 / науч. ред. Н. С. Ениколопов. – М. : [б. и.], 1977. – 209 с. – (Итоги науки и техники).

435. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 3 / под ред. В. В. Коршакова. – М. : [б. и.], 1971. – 170 с. – (Итоги науки. Сер. "Химия").

436. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст]. Т. 4 / науч. ред. А. М. Сладков. – М. : [б. и.], 1973. – 222 с. – (Итоги науки и техники).

437. Химия и технология высокомолекулярных соединений [Текст] : обзоры. Т. 5 / науч. ред. Б. А. Долгоплоский. – М. : [б. и.], 1974. – 239 с. – (Итоги науки и техники. Сер. "Химия и технология высокомолекулярных соединений").

438. Химия и технология высокомолекулярных соединений: синтез, свойства и применение высокотермических гетероциклических полимеров [Текст] / под ред. А. Н. Праведникова. – М. : [б. и.], 1971. – 166 с. – (Итоги науки).

439. Химия и технология кремнийорганических эластомеров [Текст] / А. В. Карлин, В. О. Рейсфельд, Е. Г. Каган, др ; под ред. В. О. Рейхсфельда. – Л. : Химия, 1973. – 175 с.

440. Химия и технология молибдена и вольфрама [Текст]. Вып. 1. – Нальчик : [б. и.], 1971. – 329 с.

441. Химия и технология молибдена и вольфрама [Текст]. Вып. 2 / отв. ред. М. В. Мохосоев. – Нальчик : [б. и.], 1974. – 369 с.

442. Химия и технология молибдена и вольфрама [Текст]. Вып. 3 / отв. ред. М. В. Мохосоев. – Нальчик : [б. и.], 1976. – 197 с.

443. Химия и технология силикатных и тугоплавких неметаллических материалов [Текст]. – Л. : Наука, 1989. – 303 с.

444. Химия и физико-химия высомолекулярных соединений [Текст] : доклады к седьмой конференции по высокомолекулярным соединениям. – М. : Изд-во АН СССР, 1952. – 312 с.

445. Химия и химическая промышленность [Текст] : указатель периодич. и продолжающихся изд. / И. Ф. Кузнецова, Ю. В. Макарова, М. М. Мельникова, др. – М. : [б. и.], 1972. – 324 с.

446. Химия и химическая технология [Текст] : республ. межвед. сб. Вып. 12. – Минск : Вышейшая школа, 1976. – 184 с.

447. Химия и химическая технология [Текст] : республ. межвед. сб. Вып. 12. – Минск : Вышейшая школа, 1977. – 161 с.

448. Химия и химическая технология [Текст] : республ. межвед. сб. Вып. 15. – Минск : Вышейшая школа, 1980. – 149 с.

449. Химия и химическая технология [Текст] : республ. межвед. сб. Вып. 13. – Минск : Вышейшая школа, 1978. – 126 с.

450. Химия изотопов [Текст] : сб. № 1 / пер. с англ. М. Е. Дяткиной ; под ред. Я. К. Сыркина. – М. : Гос. изд. ин. лит., 1948. – 133 с.

450/1. Химия комплексных соединений редкоземельных элементов [Текст] / К. Б. Яцимирский, Н. А. Костромина, З. А. Шека, др. – К. : Наукова думка, 1966. – 496 с.

451. Химия морей и океанов [Текст]. – М. : Наука, 1973. – 144 с.

452. Химия на новых рубежах [Текст]. – М. : Знание, 1965. – 46 с.

453. Химия нашими глазами [Текст] : сб. ст. / отв. ред. Я. И. Герасимов. – М. : Наука, 1981. – 526 с.

454. Химия нефти и газа [Текст] / под ред. Г. Д. Гальперина. – М. : Изд-во АН СССР, 1958. – 477 с. – (Итоги науки. Химические науки ; № 2).

455. Химия нижней атмосферы [Текст] / под ред. С. Расула ; пер. с англ. А. Г. Рябошапко, В. А. Попова под ред. В. Л. Тальрозе. – М. : Мир, 1976. – 406 с. – (Итоги науки. Химические науки ; № 2).

456. Химия окружающей среды [Текст] / под ред. Дж. О. М. Бокриса ; пер. с англ. О. Г. Скотниковой, Э. Г. Тетерина, под ред. А. П. Цыганкова. – М. : Химия, 1982. – 672 с.

457. 1Химия промышленных сточных вод [Текст] / В. Стамм, Дж. Г. Нэнколлас, М. Б. Томсон, др ; под ред. А. Рубина ; пер. с англ. А. В. Расторгуева, В. А. Субботина. – М. : Химия, 1983. – 359 с.

458. Химия процессов экстракции [Текст]. – М. : Химия, 1972. – 287 с.

459. Химия редкоземельных и цветных металлов [Текст] / АН Киргизской ССР, Ин-т неорганической и физической химии. – Фрунзе : Илим, 1975. – 99 с.

460. Химия сера - и азотоорганических соединений, содержащихся в нефтях и нефтепродуктах [Текст]. – Уфа : [б. и.], 1960. – 337 с.

461. Химия сераорганических соединений, содержащихся в нефтях и нефтепродуктах [Текст]. Т. 4. – М. : Гостоптехиздат, 1961. – 278 с.

462. Химия сераорганических соединений, содержащихся в нефтях и нефтепродуктах [Текст]. – М. : Изд-во АН СССР, 1959. – 376 с.

463. Химия синтетических красителей [Текст] : пер. с англ. Т. 4 / под ред. К. Венкатарамана. – Л. : Химия, 1975. – 487 с.

464. Химия синтетических красителей [Текст] : пер. с англ. Т. 5 / под ред. К. Венкатарамана. – Л. : Химия, 1977. – 432 с.

465. Химия синтетических красителей [Текст]. Т. 6 / под ред. К. Венкатарамана ; пер. с англ. Л. Н. Захарова и др. – Л. : Химия, 1977. – 464 с.

466. Химия твердого состояния [Текст] / под ред. В. Гарнера ; пер. с англ. Л. О. Апельбаума. – М. : Изд-во иностр. лит-ры, 1961. – 543 с.

467. Химия твердого тела [Текст] : межвуз. сборник. Вып. 1 – 8. - Свердловск : Изд-во УПИ, 1977 – 1985

468. Химия твердого тела [Текст] : сб. статей : пер. с французского / под ред. Ж. П. Сюше. – М. : Металлургия, 1972. – 143 с.

469. Химия твердого тела [Текст]. – Л. : Изд-во Ленинградского ун-та, 1965. – 229 с.

470. Химия углеводов [Текст] : монография / Н. К. Кочетков, А. Ф. Бочков, Б. А. Дмитриев, др. – М. : Химия, 1967. – 672 с.

471. Химия углеводородов нефти [Текст] : пер. с англ. Т. 2 / под ред. Б. Т. Брукса и др. – Л. : Гостоптехиздат, 1958. – 390 с.

472. Химия урана [Текст] : сб. науч. тр. / отв. ред. Б. Н. Ласкорин, Б. Ф. Мясоедов. – М. : Наука, 1989. – 445 с.

473. Химия урана [Текст] : сб. ст. / отв. ред. Б. Н. Ласкорин, Б. Ф. Мясоедов. – М. : Наука, 1983. – 503 с.

474. Химия экстракции [Текст] : сб. ст. / отв. ред. В. А. Михайлов. – Новосибирск : Наука, 1984. – 255 с.

475. Химия элементоорганических соединений (элементы III - V групп) [Текст]. – Л. : Наука, 1976. – 243 с.

476. Цезий [Текст] : сб. переводов / под ред. В. Е. Плющева. – М. : Изд-во ин. лит., 1956. – 134 с. – (Редкие металлы).

477. Цезий [Текст] : сб. статей / под ред. В. Е. Плющева. – М. : Изд-во ин. лит., 1963. – 227 с.

478. Чистые химикаты и реактивы [Текст]. – Прага : б.и., 1964. – 702 с.
следующая страница >>Меньше миллиона — это деньги. Больше миллиона — это финансы. Больше миллиарда — это дефицит. «Уолл-стрит джорнал»
ещё >>