Філософія мови - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Литература 5 класс Программа самореализации личности 1 90.2kb.
Тема Філософія освіти в структурі наукового знання. План 1 172.55kb.
Ставицький А. В. Можливості науки і її право на істинність в контексті... 1 103.6kb.
«Теоретична граматика англійської мови» 1 149.82kb.
Програма вступних випробувань з російської мови для вступників до... 1 82.33kb.
Тематика контрольних завдань для студентів-заочників зі спецкурсу... 1 81kb.
Державний вищий навчальний заклад 1 192.04kb.
Турнір знавців англійської мови. Цілі 1 142.47kb.
Завдання ІI етапу Всеукраїнської олімпіади з російської мови І літератури 1 25.54kb.
Актуальні проблеми реформування сучасної початкової школи. Чернігів... 1 126.6kb.
Інтегровані (міжпредметні) уроки проводяться з метою розкриття загальних... 1 53.18kb.
Методические рекомендации для подготовки и сдачи кандидатского экзамена... 1 239.85kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Філософія мови - страница №1/1

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКА АКАДЕМІЯ”

Кафедра філософії та релігієзнавства

РОБОЧИЙ ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

навчальної дисципліни

ФІЛОСОФІЯ МОВИ


для студентів IV курсу факультету гуманітарних наук

Обсяг аудиторних годин – Триместр викладання – 10

з них:


 • лекційних – 14 Форма контролю – Залік

 • групових – 10

 • консультацій – 2 Кредитів за курс – 1,5

АнотаціяМетою курсу є засвоєння студентами основних понять і методів філософського аналізу мови. Питання курсу розглядаються у межах аналітичної традиції із застосуванням логічних засобів аналізу мови. Курс має на меті поглибити розуміння природної мови, штучних мов і мови філософії. Даний курс є прямим продовженням філософської складової курсів з логіки, некласичної логіки і критичного мислення та доповненням до курсу з аналітичної філософії.
Тема 1. Предмет філософії мови

Лекція (2 год.)

 1. Вихідні положення.

 2. Джерела філософії мови.

 3. Філософія мови, семіотика, символічний інтеракціонізм і герменевтика.Практичне заняття: Предмет філософії мови (2 год.)

 1. Вихідні положення.

 2. Джерела філософії мови.

 3. Мова з точки зору семіотики.

 4. Символічний інтеракціонізм про мову.

 5. Філософія мови і герменевтика.


Література:
Обов’язкова:

Апель К.-О. Развитие «аналитической философии языка» и проблема «наук о духе» // Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 103 – 170.

Дамміт М. Логічні основи метафізики.– К.: Iris, 2001.

Льюиз Д. Общая семантика. — В кн.: Семиотика М., 1983.

Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство. — К., 1999.

Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. К. Голубович и др.– М., 2000.

Пирс Ч.С. Начала прагматизма: В 2-х т. – Т.2: Логические основания теории знаков.– СПб., 2000.

Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

Уорф Б. Л. Наука и языкознание// Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.

Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку// Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.Додаткова: 3, 4, 6, 7, 15, 20, 32, 37, 38, 40.


Тема 2. Смисл і референція. Теорія дескрипцій.
Лекція (2 год.):


 1. Семантичні ідеї Г. Фреге.

 2. Теорія визначених дескрипцій.

 3. Референційне і атрибутивне вживання визначених дескрипцій.


Практичне заняття:

Г. Фреге про смисл і референцію. Теорія дескрипцій та її критика (2 год.).
 1. Фреге про смисл і референцію.

 2. Теорія визначених дескрипцій Б. Рассела і критика її Стросоном.

 3. Референційне і атрибутивне вживання визначених дескрипцій.


Література:

Обов’язкова:

Доннелан К.С. Референция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.134 – 160.

Патнем Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 377-390.

Рассел Б. Дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 41-54.

Стросон П.Ф. О референции //Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.55-86.

Фреге Г. О смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 230-246.

Фреге Г. Размышления о смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 247-252.
Додаткова: 8, 18, 20, 22, 24, 31, 35.

Тема 3. Логічний і лінгвістичний аналіз мови.

Лекція (4 год.).


 1. „Лінгвістичний поворот” у філософії ХХ ст.

 2. Мислення, мова, логіка.

 3. „Сказане” і „показане”.

 4. Концепція „значення як вживання”.

 5. Мовні ігри.

 6. Аналіз буденної мови.


Практичне заняття: Аналіз мови у „Логіко-філософському трактаті” (2 год.).


 1. Мислення, мова, логіка.
 2. Синтаксис елементарного речення.

 3. Зображувальна теорія речень.

 4. Онтологічні наслідки зображувальної теорії.


 5. „Сказане” і „показане”.

Література:
Обов’язкова:
Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы (Часть I). М.: Гнозис, 1994.

Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. — М.:Иностр. лит., 1958.

Вітгенштайн Л.. Tractatus Logico-Philosophicus/ Філософські дослідження. — К.: Основи, 1995.

Рассел Б. Введение // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. — М.: Иностр. лит., 1958.


Додаткова: 7, 9, 10, 16, 39.

Практичне заняття: Підхід до мови у „пізнього” Вітгенштайна та його послідовників (2 год.).


 1. Концепція „значення як вживання”.

 2. Мовні ігри.

 3. Аналіз буденної мови.


Література:
Обов’язкова:

Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 79-128.

Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы (Часть I). М., Гнозис, 1994.

Райл Г. Обыденный язык — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С.155-173.

Хакинг И. Почему язык важен для философии? — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С. 263-288.
Додаткова: 5, 7, 9, 10, 16, 17, 39.
Тема 4. Прагматичний підхід до мови.

Лекція (2 год.).


 1. Констативи і перформативи.

 2. Розрізнення між локутивним, іллокутивним і перлокутивним актами.

 3. Значення мовця і значення речення.

 4. Теорія імплікатур спілкування.Практичне заняття: Прагматичний підхід до мови (2 год.).


 1. Перформативи і констативи.

 2. Розрізнення між локутивним, ілокутивним і перлокутивним актами.

 3. Значення мовця і значення речення.

 4. Теорія імплікатур спілкування.


Література:
Обов’язкова:

Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 217-237.

Грайс Г.П Значение говорящего, значение предложения и значение слова // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 75-98.

Остин Дж.Л. Перформативы — констативы // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 23-34.

Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 22- 129.
Додаткова: 7, 14, 28, 36.
Тема 5. Теорія мовних актів і теорія інтенційності

Лекція (4 год.).


 1. Регулятивні і конститутивні правила.

 2. Непрямі мовленнєві акти.

 3. Сила іллокутивного акту.

 4. Класифікація ілокутивних актів.

 5. Теорія інтенційності.

 6. Мовленнєві акти та інтенційні стани.

 7. Теорія інтенційності і теорія значення.

 8. Інтенційність та інтенсійність

 9. Пропозиційні установки.


Література:
Обов’язкова:

Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 151-169.

Серл Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 195-222.

Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 170-194.

Серл Дж.Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. — М.: Прогресс, 1987. — С. 96-126.


Додаткова: 1, 3, 4, 7, 12, 13, 25.

Завдання для тижня самостійної роботи

Здійснити аналіз праці Дж. Сьорля „Природа інтенційних станів” (Серл Дж. Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. — М.: Прогресс, 1987. — с. 96-126.) і викласти його у зошиті з підготовки до практичних занять.


Список рекомендованої літератури

Основна


 1. Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998.

 2. Апель К.-О. Развитие «аналитической философии языка» и проблема «наук о духе» // Апель К.-О. Трансформация философии. М., 2001. С. 103 – 170.

 3. Блумфилд Л. Язык. М., "Наука", 1968.

 4. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат // Витгенштейн Л. Философские работы (Часть I). М.: Гнозис, 1994.

 5. Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.: Иностр. лит., 1958.

 6. Витгенштейн Л. Философские исследования // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 79-128.

 7. Витгенштейн Л. Философские исследования // Философские работы (Часть I). М., Гнозис, 1994.

 8. Вітгенштайн Л.. Tractatus Logico-Philosophicus/ Філософські дослідження. — К.: Основи, 1995.

 9. Витгенштейн Л. Дневники 1914-1916. /Пер. В.А.Суровцева/. — Томск:Водолей, 1998.

 10. Грайс Г.П. Логика и речевое общение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVI. — М.: Прогресс, 1985. — С. 217-237.

 11. Грайс Г.П Значение говорящего, значение предложения и значение слова // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 75-98.

 12. Н. Гудмен. Способы создания миров, М. Праксис, 2001.

 13. Дамміт М. Логічні основи метафізики.– К.: Iris, 2001.

 14. Доннелан К.С. Референция и определенные дескрипции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.134 – 160.

 15. Льюиз Д. Общая семантика // Семиотика М., 1983.

 16. Мід Дж.Г. Дух, самість і суспільство. — К., 1999.

 17. Остин Дж.Л. Слово как действие // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 22- 129.

 18. Остин Дж.Л. Перформативы — констативы // Философия языка. – М.: Едиториал УРСС, 2004. — С. 23-34.

 19. Патнем Х. Значение и референция // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 377-390.

 20. Пирс Ч.С. Избранные философские произведения / Пер. с англ. К. Голубович и др.– М., 2000.

 21. Пирс Ч.С. Начала прагматизма: В 2-х т. – Т.2: Логические основания теории знаков.– СПб., 2000.

 22. Райл Г. Обыденный язык — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С.155-173.

 23. Рассел Б. Введение // Витгенштейн Л. Логико-философский трактат. – М.:Иностр. лит., 1958.

 24. Рассел Б. Философия логического атомизма. — Томск: Водолей, 1999.

 25. Рассел Б. Дескрипции //Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С. 41-54.

 26. Рорти Р. Американская философия сегодня // Аналитическая философия (антология). М.: ДИК, 1998.

 27. Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.

 28. Серл Дж.Р. Природа интенциональных состояний // Философия. Логика. Язык. — М.: Прогресс, 1987. — С. 96-126.

 29. Серл Дж., Вандервекен Д. Основные понятия исчисления речевых актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVIII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 242-263.

 30. Серл Дж.Р. Істина та відповідність// Філософська і соціологічна думка. — 1994, № 9-10 .— С. 69-98.

 31. Серл Дж.Р. Что такое речевой акт? // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 151-169.

 32. Серл Дж.Р. Классификация иллокутивных актов // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 170-194.

 33. Серл Дж.Р. Косвенные речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 195-222.

 34. Стросон П.Ф. О референции //Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.55-86.

 35. Уорф Б. Л. Наука и языкознание // Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.

 36. Уорф Б. Л. Отношение норм поведения и мышления к языку // Новое в лингвистике. — Вып.I, М., 1960.

 37. Уорф Б. Л. Лингвистика и логика // Новое в лингвистике. Вып.I. М., 1960.

 38. Фреге Г. Избранные работы. М.: ДИК, 1997.

 39. Фреге Г. Логические исследования. Томск: Водолей, 1997.

 40. Фреге Г. О смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 230 - 246.

 41. Фреге Г. Размышления о смысле и значении // Логика и логическая семантика: Сборник трудов. — М.: Аспект Пресс, 2000. — С. 247-252.

 42. Хакинг И. Почему язык важен для философии? — Аналитическая философия: Становление и развитие (антология). М.: ДИК, 1998. — С. 263-288.Додаткова


 1. Алексюк І.А. Джон Р. Серл і філософія мови. // Філософська і соціологічна думка. — 1994, № 9-10 . — С. 57-68.

 2. Алексюк І.А. Ілокутивна логіка: проблема контексту промовляння // Вісник Київського університету (Серія: Філософія Політологія. Соціологія). 1994. — С. 177-183.

 3. Алексюк І.А. Філософія мови. Навчальна програма спецкурсу. – Київ.: Четверта хвиля, 1997.

 4. Алексюк І.А. Філософія мови: традиція аналітичної філософії. Методичні матеріали до лекційних тем спецкурсу (частина І). — К.: Такі справи, 2001.

 5. Альбрехт Э. Критика современной лингвистической философии. — М.: Пргресс, 1977.

 6. Аналитическая философия в ХХ веке (Материалы «Круглого стола»// Вопросы философии. —1988, № 8. — С. 48-94.

 7. Аналитическая философия. — Русский Гуманитарный Интернет Университет. —2005.

 8. Бессонов А.В. Фрегевская концептуализация логико-семантической теории (критический анализ) //Концептуализация и смысл. — Новосибирск, 1990. — С.20-30.

 9. Грязнов А.Ф.Эволюция философских взглядов Витгенштейна: критический анализ. — М.: Изд-во МГУ, 1985.

 10. Грязнов А.Ф. Материалы к курсу критики современной буржуазной философии(философия языка Л. Витгенштейна). — М.: Изд-во МГУ, 1987.

 11. Грязнов А.Ф. Аналитическая философия: проблемы и дискуссии последних лет // Вопросы философии. —1997, № 9. — С. 82-95.

 12. Дегутис А. Проблема интенциональности в аналитической философии // Проблемы сознания в современной буржуазной философии. — Вильнюс, 1983. — С. 175 – 192.

 13. Дегутис А. Язык, мышление и действительность: (Очерк значения в аналитической философии). — Вильнюс: Минтис, 1984.

 14. Касавин И. Т. Оксфордский философ – 1991: a case-studies // Вопросы философии. —1992, № 8. — С. 173- 183.

 15. Когнитивная герменевтика. — М., 2002.

 16. Козлова М.С. Философия и язык. — М.: Мысль, 1972.

 17. Козлова М.С. Современная лингвистическая философия: проблемы и методы // Проблемы и противоречия буржуазной философии 60-70 х годов ХХ века. — М.: Наука, 1983. — С. 160-201.

 18. Куайн У.В.О. Референция и модальность // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVIII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 87-108.

 19. Куайн У.В.О. Проблема значения в лингвистике // С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. — С. 49-64.

 20. Куайн У.В.О. Заметки по теории референции // С точки зрения логики: 9 логико-философских очерков. — Томск: Изд-во Том. ун-та, 2003. — С. 124-131.

 21. Лебедев М.В. Стабильность языкового значения. М., 1998.

 22. Лебедев М.В., Черняк А.З. Онтологические проблемы референции. М., 2000;

 23. Мулуд Н. Анализ и смысл. — М.: Прогресс, 1979.

 24. Павиленис Р.И. Проблема смысла. — М.: Мысль, 1983.

 25. Павиленис Р.И. Понимание речи и философия языка // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 380-388.

 26. Петров В.В. Язык как объект логико-методологического анализа: новые тенденции и перспективы // Вопросы философии. —1987, № 7. — С. 54-61.

 27. Пассмор Дж. Сто лет философии. М., «Прогресс-Традиция», 1999.

 28. Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. — К.: Вища школа, 1986.

 29. Почепцов О.Г. Семиотика. — М., 2002.

 30. Рюс Ж. Поступ сучасних ідей. — К.: Основи, 1998.

 31. Серл Дж.Р. Референция как речевой акт // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XIII. — М.: Радуга 1982. — С.179 – 202.

 32. Слово. Знак. Дискурс Антологія світової літературно-критичної думки. — Львів: Літопис, 1996.

 33. Смирнова Е.Д. Основы логической семантики. — М., 1990.

 34. Степанов Ю.С. Методы и принципы современной лингвистики. М., 1975.

 35. Стросон П.Ф. Идентифицирующая референция и истинностное значение // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XIII. — М.: Радуга 1982. — С.109-133.

 36. Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной лингвистике. Вып.XVII. — М.: Прогресс, 1986. — С. 130-150.

 37. Тондл Л. Проблемы семантики. М.— «Прогресс», 1975.
 38. Філософський енциклопедичний словник. — Київ: Абріс, 2002.

 39. Хилл Т. Современные теории познания . – М., 1965.

 40. Язык. Наука. Философия.(Логико-методологический и семиотический анализ). — Вильнюс, 1986.Умови визначення навчального рейтингу

Робота в триместрі – 70 балівЗалік – 30 балів

Разом – 100 балів
 1. Робота в триместрі

Види робіт

Їх кількість

Максимальний бал

за 1


Разом

Семінар

5

10

50

Письмова робота

1

20

20

2. Залік


Види робіт

Кількість питань

Максимальний бал

за правильну відповідь на одне питанняРазом

Усні питання

3

10

30


Викладач курсу – канд. філос. наук, доцент, Навроцький Володимир Вячеславович
Скупец крадет у своих потребностей ради обогащения своих фантазий. Пьер Буаст
ещё >>