Справочник по правописанию и литературной правке. Москва, 1997. Розенталь Д. Э.: Справочник по русскому языку управление. Москва, 19 - davaiknam.ru o_O
Главная
Поиск по ключевым словам:
страница 1
Похожие работы
Название работы Кол-во страниц Размер
Михаил иванович туган-барановский 9 1360.76kb.
Справочник по правописанию, произношению, литературному редактированию. 1 276.7kb.
Справочник москва 2013 Телефонный справочник составлен по состоянию... 18 2976.49kb.
Программа по русскому языку для абитуриентов москва 2013г. Программа... 1 97.38kb.
Справочник для поступающих в аспирантуру российского экономического... 9 1442.78kb.
Справочник моя аптечка, Справочник лекарств, Зеленая аптека, Справочник... 1 26.44kb.
Справочник школьника ббк 81. 2Англ К26 Карпусь Е. В. К26 3 447.95kb.
Курсовая Коннотативное значение фразеологизмов 35 1 30.08kb.
Справочник телефонов и адресов москва 2004 10 450.2kb.
Тесты по русскому языку как иностранному I сертификационный уровень... 6 1413.34kb.
Справочник по высшей математике. Киев, 1974 743; 300; 3,07 Бронштейн... 1 184.19kb.
Инструкция по применению Введение 1 158.33kb.
Направления изучения представлений о справедливости 1 202.17kb.

Справочник по правописанию и литературной правке. Москва, 1997. Розенталь Д. Э.: - страница №1/1

Sylaby – rusistika ZS 2005


PhDr. Natálie Rajnochová, Ph.D.


14. Konverzační cvičení 2
Dvousemestrální kurz

2 hodiny seminářů týdně

(povinné)

Z, Z
Kurs je zaměřen na formování správné výslovnosti a přízvuku, zvládnutí základních řečových situací, nácvik percepce a produkce, rozvoj plynulého projevu, zahrnuje dialogická, gramatická, kompenzační cvičení, rozbor textů.
Základní literatura:
Иванова И.С., Карамышева Л.М. и кол.: Русский язык- практический синтаксис. Москва, 2004.

Астафьева Н.И., Наумович А.Н.: Сборник тренировочных и контрольных упражнений по русскому языку. Минск, 1980.

Сосенко Э. Ю и кол.: Читаем о России по-русски. Москва, 2001.

Horvátová Marie, Anfilov Mark: Ruská konverzace. Praha, VŠE, 1997.

Mrázková G., Moravec J.: Ruská konverzace. Praha, SPN, 1989.


9. Výběrová přednáška 1Praktická lexikologie.

Dvousemestrální kurz

2 hodiny týdně

-, Kv
Odstraňování obtížných lexikálních chyb, korekce chyb v řečových cvičeních. Kurs je zaměřen na analýzu zvláštností ruského jazyka v porovnání s češtinou, aplikaci teoretického materiálu v řeči, vytváření návyků práce se slovníky.
Základní literatura:
Žofková Hana: Cvičení a úlohy z lexikologie ruského jazyka. Praha, 1995.

Одинцова И.В. и кол.: Рабочая тетрадь по русской грамматике. Москва, 2002.

Розенталь Д.Э.: Справочник по правописанию и литературной правке. Москва, 1997.

Розенталь Д.Э.: Справочник по русскому языку – управление. Москва, 1998.

Рогаль Михал.: Билингвальное описание лексического аспекта языков в учебных целях. Nitra, 1994.

Фомина М.И.: Современный русский язык. Лексикология. Москва, 1983.6., 13., 22. Gramatická cvičení

1. –2. semestr - 2 hodiny týdně, 3. – 6. semestr – 1 hodina týdně

(povinné)

Z,Z
Ruská řečová etiketa. Rozvoj strategických kompetencí. Seznámení s lingvoreáliemi. Praktický nácvik gramatických jevů. Rozbor textů z lexikálního a gramatického hlediska.
Základní literatura:
Hříbková R., Hlaváček A.:Ruský jazyk v kostce. Praha, Fragment, 2004.

Brčáková D., Mistrová V., Stiessová J.: 15 уроков по русской морфологии. Praha, Karolinum, 2003.

Баш Е.Г. и кол.: Корректировочный курс русского языка. Москва, 1981.

Норман Б.Ю.: Русский язык в задачах и ответах. Минск, 2004

Leška O., Veselý J.: Přehled ruského tvarosloví. Praha, SPN, 1987.

Havránek B. a kol.: Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy. Praha, SPN, 1961.

Пулькина И.М., Захава-Некрасова Е,Б.: Практическая грамматика с упражнениями. Москва, 2000.


19. Výběrová přednáška 2Ruské neologizmy

Dvousemestrální kurz

2 hodiny týdně

-, Kv
Problémy současného jazyka, neologizmy, frazeologické neologizmy, anglicizmy, substandart, publicistické texty, jazyk reklamy.
Základní literatura:
Rusko-český a česko-ruský slovník neologizmů. Praha, Akademia, 2004.

Suk J.: Několik slangových slovníků. Praha, Inverze, 1993.

Быков В.: Русская феня. Смоленск, 1994.

Вальтер Х. и кол.: Заимствования в русском субстандарте. Англицизмы. Грайфсвальд, 2003.

Мокиенко В.: Новая русская фразеология. Ополе, 2003.

Шкапенко Т., Хюбнер Ф.: Русский „тусовочный“ как иностранный. Калининград, 2003.

Вальтер Х., Мокиенко В., Никитина Т.: Словарь русского школьного и студенческого жаргона. Грайфсвальд, 2003.

Вахитов С.: Словарь уфимского сленга. Уфа, 2003.23. Konverzační cvičení 3
Dvousemestrální kurz

2 hodiny týdně

(povinné)

Z, -

Zvládnutí tématicky náročnějších řečových situací, nácvik samostatných projevů, osvojení složitých obratů a slovních spojení, synonymických řad, polysémie.

Základní literatura:
Česko-ruský slovník. Moskva, 1976.

Родимкина, А, Ландсман, Н. – Россия 2000, Санкт-Петербург, Златоуст, 2000.

Читаем о России по-русски. Москва, 2001.

Кохтев, Н.Н., Розенталь, Д.Э. – Популярная стилистика русского языка. Москва, Русский язык, 1984.Stěpanová, L., Vychodilová, Z.: Zeměpisné a politické reálie současného Ruska. Olomouc, 2001
Чтобы начать новую жизнь с понедельника, надо дожить до Воскресения. Борис Крутиер
ещё >>